Kodwa yinkqubo ukuba ixabiso lilonke imimiselo nayo ebidlalwe kumaphephandaba kunye neendaba kumzuzwana odlulileyo, ngoko kude abantu abangazange abe nendawo phakathi amatyala, bekuya kuba abantu aban...