Nh?ng l? m?t h? th?ng t?ng s? ti?n quy ??nh ?? c?ng ?? ???c ??c tr?ng tr?n b?o v? tin t?c m?t l?c tr??c, cho ??n nay ??i v?i nh?ng ng??i kh?ng c? m?p trong n? n?n, s? c? nhi?u ng??i tr?n tr?i ??t kh?n...