Ama ?imdiye kadar bor? i?inde kenar yoktu insanlar i?in de bir s?re ?nce gazetelerde ve haber yer ald? d?zenlemelerin toplam miktar?, yery?z?nde size d?zenlenir ?eyi bilmiyorum bir?ok ki?i olacak bir ...

anapara sabit oranl? s?kl?kla gibi kart kredilerde g?r?len d?n?yor, ama asl?nda kullan?l?rsa, ayn? zamanda pek ?ok insan ?demek i?in nas?l bilmiyorum olurdu.bu kez birlikte avantaj ve as?l sabit oranl...

E?er finans kurulu?lar? bor? para durumunda ilk banka bir?ok ki?i olacakt?r ile gelip.g?venlik duygusu, bu t?ketici finansman gibi daha y?ksek olarak alg?land??? i?in.Ancak, ben de birka? faiz oranlar...