Scary samling kommer och inte ?terv?nda till l?nade pengar?

I filmer och drama finans till ?mnet, ?r scenen ses ofta utf?r en skr?mmande samling mot g?lden?ren.
hittills f?r dem som aldrig har l?nat pengar fr?n finansinstitut, kan det vara mycket imponerande del.
eftersom denna typ av samlingen, det har gjorts i den verkliga v?rlden? Vi sammanfattade detaljerad ber?ttelse.

 

och i princip finns det ingen samling, s?som drama

s?ger

utl?ningsinstitut, hota fr?n f?rsta sak p? morgonen n?ven d?rren v?ldsamt, kan det finnas en hel del m?nniskor som ?r har en bild, till exempel.
Men jag ger inte ?r faktiskt i f?rsta ?r att pengarna l?ngivare att utf?ra en s?dan samling ?r. Om
eftersom till f?rs?mrar f?retagets image om en s?dan sak.
den s? kallade skr?mmande samling ?r att tro att de som utf?rs av m?rkret finans som gangsters till ledningen skulle vara vanliga. I

 

, och pengar l?ngivare s?ga om utf?ra vilken typ av insamling, om g?lden?ren ?terbetalning f?rsenades, fr?n den finansiella institutionen kommer att kontakta dig i form, s?som telefon och e-post, f?rseglade brev.
hackare ingen direkt kontakt.

 

Men om du inte tar personen och utn?mningen ?r det inte heller ovanligt att exempelvis familjen och arbetsplatsen kommer telefonsamtalet.
d?rf?r f?r att inte bry sig om att en tredje part, s?kert f?rfallodatum F?rs?k att ta bekr?ftelsen.

 

p?

samling finns riktlinjer som beslutade landet


I sj?lva verket vet du att den finansiella f?retaget sj?lvt i vissa fall samling ?r som dramat sannolikt att bli lag kr?nkningar? Appliceras p? mannen inom teknikomr?det att utf?ra utl?ning och l?n av
pengar, ?r de pengar Utl?ning Business Law, har fastst?llts post kallad "reglering av uppsamlings handlingar" i strid med detta kommer att bli f?rem?l f?r straff.
till exempel, s? l?nge det inte finns n?got giltigt sk?l, det finns regler som m?ste utf?ra insamlingen till den andra ?n 8:00 9:00 till g?lden?ren.
Med andra ord, till exempel att forts?tta att ignorera kontakt fr?n penningutl?nare, s? l?nge som g?lden?ren sj?lv inte ger en anledning ?r det inte till?tet att samlingen under dagen som b?rjar ditt arbete penningutl?nare.

 

Dessutom finns ?r syftet med denna lag f?r att skydda integriteten f?r g?lden?ren, affisch och skyltar, naturligtvis, och g? insamling av skulden med h?g r?st, handling eller Isuwa' ?r ett brott. S? att det faktum att skulden runt
?r inte l?tt, l?ngivare ocks? m?ste vara uppm?rksamma.

 

s?ga var av lagen p? detta s?tt, i b?rjan med statliga institutioner Financial Services Agency har fastst?llt riktlinjer f?r insamling.
S? lagen var nu avg?r, Shirezu kan bli st?md f?r att v?nda, penningutl?nare ?r s?ga att inte anv?nda ?verdrivet samling.

 

f?r inkassof?retag

Beroende p?

finansiella institutioner, snarare ?n en samling av in-house, det ?r ocks? en plats d?r en beg?ran till inkasso. Till exempel n?r
?terbetalning hade fastnat direkt skriftligen eller telefon f?rutom att kontakta anl?nder, etc., k?nnetecknas f?r att utf?ra insamling i en liten h?rd ton ?n de finansiella institutionerna som specialist p? ?terh?mtningen.

 

vill notera h?r, bedr?geri f?r.
bedr?geri f?retag som utger sig f?r inkasso fackmannen nyligen ocks? frodas. F?rutom
uppl?ning ?ven i form av kontakt, till exempel att rikta dem som hade betalat en m?natlig fast och mobilt inneh?ll, och bedr?geri till ett obest?mt antal personer. S?som
"kontrakt ?r inte ?ver ?nnu", "skyldighet att betala har intr?ffat", eftersom orden skickligt anges skriftligen, ?r inte mindre s? att skulle ha betalat n?gonting m?nniskor som inte vet lurad. S? l?nge det
?r inte bekant, s?ger att ignorera ?r att det ?r det b?sta.

 

Sammanfattning

om ?terbetalningen ?r f?rsenad, men skr?mmande samling ?r inte fr?n en finansiell institution, s?ger du att det i m?nga fall ?r f?rem?l f?r samling fr?n professionella, s?som inkasso fackmannen.
n?r det finns ett skriftligt eller telefonkontakt, etc. ?r att snabbt falla, F?rs?k att uppn? tidig uppl?sning.

 

n?r utf?r uppl?ning ?r det viktigt att g?ra en tydlig ?terbetalningsplan samtidigt. N?r
skulle bli s?rskilt ?terbetalning av l?ngsiktigt f?r att bli ett formul?r f?r att betala en massa av detta belopp intresse F?rs?k att best?mma den slutliga f?rfallodatum i f?rv?g sj?lv.

 

relaterade / Rekommenderad kort l?n
att l?na pengar p? samma dag
Om ?terbetalningen ?r f?rsenad, men skr?mmande samling ?r inte fr?n en finansiell institution, s?ger du att det i m?nga fall ?r f?rem?l f?r samling fr?n professionella, s?som inkasso fackmannen.
n?r det finns ett skriftligt eller telefonkontakt, etc. ?r att snabbt falla, F?rs?k att uppn? tidig uppl?sning.

 

n?r utf?r uppl?ning ?r det viktigt att g?ra en tydlig ?terbetalningsplan samtidigt. N?r
skulle bli s?rskilt ?terbetalning av l?ngsiktigt f?r att bli ett formul?r f?r att betala en massa av detta belopp intresse F?rs?k att best?mma den slutliga f?rfallodatum i f?rv?g sj?lv.

 

relaterade / Rekommenderad kort l?n
att l?na pengar p? samma dag
Om ?terbetalningen ?r f?rsenad, men skr?mmande samling ?r inte fr?n en finansiell institution, s?ger du att det i m?nga fall ?r f?rem?l f?r samling fr?n professionella, s?som inkasso fackmannen.
n?r det finns ett skriftligt eller telefonkontakt, etc. ?r att snabbt falla, F?rs?k att uppn? tidig uppl?sning.

 

n?r utf?r uppl?ning ?r det viktigt att g?ra en tydlig ?terbetalningsplan samtidigt. N?r
skulle bli s?rskilt ?terbetalning av l?ngsiktigt f?r att bli ett formul?r f?r att betala en massa av detta belopp intresse F?rs?k att best?mma den slutliga f?rfallodatum i f?rv?g sj?lv.

 

relaterade / Rekommenderad kort l?n
att l?na pengar p? samma dag