P?r m? shum? informacion mbi dallimet n? mes t? financave t? konsumit dhe Yamikin

Ndryshe nga bankat dhe unionet e kreditit, financave t? konsumit mund t? jet? disa njer?z mendohet si nj? aft?si v?shtir? n? artin p?r t? cil?n bashkangjitur imazhin.
Nakaniwa, dy prej t? financave t? konsumit dhe Yamikin nuk e di dallimin, do t? quhet Disa njer?z.
Megjithat?, n? praktik?, t? dy kan? nj? ndryshim shum? t? madh ?sht? nj? num?r, dhe nuk e di se kjo, ka edhe nj? mund?si t? mbante nj? rrezik t? madh.
kjo koh? ?sht? e till?, ne do t? prezantoj? p?r dallimet n? mes t? financave t? konsumit dhe Yamikin.

 

reference /
par? / kur href = "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> parat? e huazuara nga banka
avantazhet dhe disavantazhet

 

t? pun?soj? p?r parat? e financave t? konsumit

Cili ?sht? dallimi i financave t? konsumit dhe Yamikin ? ?sht?


t? hutuar kan? tendenc? p?r financimin e konsumit dhe ari t? err?t, por t? dyja jan? m? shum? q? mund t? ndahet n?se tregtari ?sht? v?rejtur n? vend, ajo ka nj? ndryshim t? madh. Q? nga
n? m?nyr? specifike do t? p?rfshijn? ato t? tilla si k?to, n?se jeni duke menduar t? huazimit t? parave Mundohuni t? mbani shtypur si? duhet k?t? pik?.

 

n?se jan? apo jo biznesi kreditimit t? holla i regjistrimit ?sht? duke u realizuar

mund t? p?rmendet si diferenc? midis dy Para s? gjithash, ?sht? se prania ose mungesa e regjistrimit t? biznesit kreditimit t? holla.
financave konsumit jeni regjistruar, nuk ?sht? b?r? nj? Yamikin.
parim, t? aft? n? artin q? ka marr? regjistrimin e biznesit kreditimit t? holla ?sht? i detyruar p?r t? kryer operacione n? kuad?r t? ligjit, auditimi do t? kryhet.
Prandaj, n? qoft? se ka nj? kreditimit t? holla p?r Regjistrimin e Bizneseve, ajo nuk do t? b?j? interesin tepruar ose mbledhjen e paligjshme.

 

P?rve? k?saj, ajo k?rkon nj? num?r t? telefonit fiks p?r t? regjistruar, Yamikin q? ka regjistruar nj? telefon celular n? m?nyr? q? t? mund t? shp?tojn? n? ?do koh? (080 financave q? ?sht? gjer?sisht e p?rmendur) ?sht? karakterizuar.
kreditimit t? holla p?r Regjistrimin e Bizneseve, nj? lloj prove q? nj? an?tar i vendit ?sht? p?rcaktuar Japonia Shoqata e Sh?rbimeve Financiare. Kur kryerjen e aplikimit
, p?r t? cilat ?sht? nj? mas? q? mund t? kryhet me caching besimit, t? siguruar q? ju keni t? kontrolloni Gjithmon? para aplikimit.

 

n? regjistrimin e biznesit kreditimit t? holla, t? tilla si numri dhe numrit t? rejat ?sht? dh?n? n? momentin e regjistrimit, t? aft? n? artin ?sht? parimi q? e sh?nuar at? n? faqet e internetit dhe dyqane.
Megjithat?, n? rastin e aft?si n? artin q? kan? b?r? operacionin me q?llim t? keq q? ka filluar Yamikin, nuk ?sht? nj? rast q? ka qen? p?rshkruar nj? num?r t? regjistrimit fiktiv k?t? p?r avantazhin e faktit.

 

papritmas vet?m duke shikuar n? duket t? jet? edhe n? t? v?rtet? ndodh rast se ata kan? huazuar para nga err?sira ari padashur shum?, disa njer?z nuk e v?rejn? se ajo ?sht? e rreme.
kur aplikojn? p?r kredi p?r kompanit? shum? t? panjohura, le masa t? tilla si t? p?rpiqen p?r t? gjetur numrin menaxhimin e internet apo si.

 

ka nj? ndryshim n? menaxhimin e n?n?s

Menaxhimi i n?n?s financave

konsumit ?sht? m? i ku fondet, t? tilla si bankat dhe kompanit? e financave kan? qen? t? p?rgatitur si? duhet.
Nga ana tjet?r, menaxhimi i n?n?s err?sira ari, kryesisht gangster?.
marra n? mbledhjen e parave ?sht? gjithashtu shpesh rasti q? ?sht? p?rdorur si nj? fond t? aktivitetit.
edhe n? k?t? m?nyr?, t? jet? si emrat e kompanive jan? t? ngjashme, ai thot? se n? sfond ka nj? ndryshim t? madh.

 

P?r m? tep?r, ky ndryshim duket edhe p?r dallimet n? metodat e menaxhimit dhe ekzaminimin e kredis? dhe metod?n e mbledhjes. N?
financave t? konsumit n? m?nyr? q? n?n?s menaxhimi i papritur do t? siguroj? nj? falimentimin, ajo do t? gjeni nj? rishikim dhe kritere t? caktuara p?r huamarrje.
Prandaj, nd?rkoh? q? ?sht? gjithashtu shpesh refuzojn? k?rkes?n mekanike, m? pak rasti t? hequr dor? n? zhg?njimin pa u shlyer karakterizohet.

 

n? t? holla terrin, nd?r t? tjera me rregullat e veta, t? b?j? kredi edhe n? personin e vendosur n? t? quajtur zakonisht "list?n e zez?".
?sht? pjesa q? ju ndjeni edhe nj? dor? ndihm? p?r ata q? jan? n? v?shtir?si, n? t? holla e shikim t? par?, por pa arsye se nuk ka aq shum? flasin ?mb?l, do t? thon? se mbledhja rrepta e gangster?ve unike ?sht? duke pritur. N? rastin e

 

financave t? konsumit, edhe n? lidhje me mbledhjen, ajo ?sht? b?r? n? nj? m?nyr? konform ligjit.
Kjo nuk do t? heq kredi e N?n?s menaxhimit, sepse transaksioni n? q?ndrimin q? ?sht? kryer biznes fitimprur?s me nj?ri-tjetrin.
Megjithat?, n? rastin e arit err?sir?s mund t? jet? p?rmendur parave edhe n? nj? dy p?r nj?, dhe, m?nyra mbledhja ?sht? karakterizuar nga edhe autoritar ?sht?. T? tilla si
ligjin n? nj? m?nyr? q? injoruar plot?sisht, sepse trumps n? gjithsesi, t? tilla si banimit dhe vendin e pun?s, i jep nj? ndikim t? thell? n? jet?n e vet? t? popullit t? saj.

 

ekziston nj? dallim i madh n? sip?rfaqe t? norm?s s? interesit

Shuma e norm?s s? interesit n?

financave t? konsumit, ka qen? e caktuar n? 20% t? kufirit t? sip?rm e t? cilit ?sht? p?rcaktuar me ligj. N?se shuma e huamarrjes n? momentin e aplikimit
?sht? i vog?l dhe, n? qoft? se shuma kumulative huazuar ?sht? i vog?l, ajo gjithashtu mund t? marr? hua n? rreth 10% dhe normat e ul?ta t? interesit. Edhe pse majt? dhe t? djatht? n? t? ardhurat
dhe sip?rfaqe t? sjelljes, mos u shqet?soni p?r devijuar n? m?nyr? t? konsiderueshme nga shuma e norm?s s? interesit.

 

Megjithat? Yamikin ?sht? m? shpesh jan? dh?n? dhe 3.000% nga 1000%, norma e interesit t? till? q? t? injoroj? nj? ligj t? madh. N?
i quajtur zakonisht "Toichi (interesi ?sht? 10% kan? ndodhur n? 10 dit?), chitosan (interesi ?sht? 30% kan? ndodhur n? 10 dit?)," nj? form? tha se, do t? kishte fry t? arrij?, pamund?sia p?r t? shpejt t? paguar ajo do t? b?het.
kontrata aktuale n? vend se nj? p?r qind, pasi q? shuma e vet?m t? norm?s s? interesit ka qen? e postuar, nuk do disa njer?z t? cil?t do t? p?rfundojn? procedur?n pa mendojn? se shuma shum? t? madhe parash.

 

P?rmbledhje

financave t? konsumit edhe err?sira ar gjithashtu, kreditimit t? holla, ajo ?sht? menaxhimi n? norm?n e interesit t? marra.
Megjithat?, Yamikin t? aft? n? artin q? ?sht? duke b?r? operacionin n? nj? m?nyr? q? injoron ligjin, ?sht? karakterizuar p?r t? marr? nj? shum? autoritar p?rballen me nj? pjes? t? t? grumbullimit dhe normat e interesit t?.
gjithashtu n? m?nyr? q? t? kryejn? caching q? mund t? ket? paqe e mendjes, ?sht? koha p?r t? marr? hua parat? Mundohuni t? b?ni p?rdorimin e financave t? konsumit.
financave t? konsumit gjithashtu ar err?sir? ??gjithashtu, kreditimit t? holla, ajo ?sht? menaxhimi n? norm?n e interesit t? marra.
Megjithat?, Yamikin t? aft? n? artin q? ?sht? duke b?r? operacionin n? nj? m?nyr? q? injoron ligjin, ?sht? karakterizuar p?r t? marr? nj? shum? autoritar p?rballen me nj? pjes? t? t? grumbullimit dhe normat e interesit t?.
gjithashtu n? m?nyr? q? t? kryejn? caching q? mund t? ket? paqe e mendjes, ?sht? koha p?r t? marr? hua parat? Mundohuni t? b?ni p?rdorimin e financave t? konsumit.
financave t? konsumit gjithashtu ar err?sir? ??gjithashtu, kreditimit t? holla, ajo ?sht? menaxhimi n? norm?n e interesit t? marra.
Megjithat?, Yamikin t? aft? n? artin q? ?sht? duke b?r? operacionin n? nj? m?nyr? q? injoron ligjin, ?sht? karakterizuar p?r t? marr? nj? shum? autoritar p?rballen me nj? pjes? t? t? grumbullimit dhe normat e interesit t?.
gjithashtu n? m?nyr? q? t? kryejn? caching q? mund t? ket? paqe e mendjes, ?sht? koha p?r t? marr? hua parat? Mundohuni t? b?ni p?rdorimin e financave t? konsumit.
financave t? konsumit gjithashtu ar err?sir? ??gjithashtu, kreditimit t? holla, ajo ?sht? menaxhimi n? norm?n e interesit t? marra.
Megjithat?, Yamikin t? aft? n? artin q? ?sht? duke b?r? operacionin n? nj? m?nyr? q? injoron ligjin, ?sht? karakterizuar p?r t? marr? nj? shum? autoritar p?rballen me nj? pjes? t? t? grumbullimit dhe normat e interesit t?.
gjithashtu n? m?nyr? q? t? kryejn? caching q? mund t? ket? paqe e mendjes, ?sht? koha p?r t? marr? hua parat? Mundohuni t? b?ni p?rdorimin e financave t? konsumit.
financave t? konsumit gjithashtu ar err?sir? ??gjithashtu, kreditimit t? holla, ajo ?sht? menaxhimi n? norm?n e interesit t? marra.
Megjithat?, Yamikin t? aft? n? artin q? ?sht? duke b?r? operacionin n? nj? m?nyr? q? injoron ligjin, ?sht? karakterizuar p?r t? marr? nj? shum? autoritar p?rballen me nj? pjes? t? t? grumbullimit dhe normat e interesit t?.
gjithashtu n? m?nyr? q? t? kryejn? caching q? mund t? ket? paqe e mendjes, ?sht? koha p?r t? marr? hua parat? Mundohuni t? b?ni p?rdorimin e financave t? konsumit.