Asi hurongwa kuti yaipedzerwa mirau akanga vanotaurwa newspapers chinguva kare, saka kure vanhu vakanga vasina mupendero muzvikwereti, vaizova vanhu vazhinji kuti panyika havazivi zvauri inodzorwa.ngu...