Scary Kolekcija je na voljo, in se ne vrne na izposojeni denar?

V filme in drame finan?nega na tem podro?ju, je prizor ve?krat videl opravlja grozljivo zbirko zoper dol?nika.
doslej za tiste, ki niso nikoli sposodil denar od finan?nih institucij, bi bilo zelo impresivno del.
ker je ta vrsta zbirke je, ne da bi bila v resni?nem svetu? povzel smo podrobno zgodbo.

 

in v bistvu ni zbirka, kot dramo

pravijo

izposojevalnice denarja, grozi od prva stvar zjutraj poriva vrata sunkovito, da bi bilo veliko ljudi, ki so morali sliko, na primer.
Vendar pa ne dajejo, so dejansko prvi je ta, da so posojilodajalci za izvedbo takega zbirka je. ?e
saj, za oslabi celostne podobe, ?e taka stvar.
ti stra?no kolekcija je, da mislim, da bi se tisti, ki jih finance temi opravili, kot so gangsterji za upravljanje skupnega. V

 

, in posojilodajalci re?i, ali opraviti kak?no zbirko, ?e je bil dol?nik o vra?ilu zamudo, od finan?ne institucije bodo kontaktirali v obliki, kot so telefon in e-po?te, ki je zaprt pismu.
hekerji nimajo neposrednega stika.

 

Vendar, ?e ne bi osebo in imenovanje, je tudi ni nenavadno, da kot dru?ina in delovno mesto pri?el telefonski klic.
Zato, da ne bi motilo, da tretji osebi, zagotovo datumom odpla?ila Poskusi, da bi potrditev.

 

gumb

Zbirka obstajajo smernice, ki so se odlo?ile dr?ave


Dejstvo je, veste, da, kot je drama je sama finan?na dru?ba v nekaterih primerih zbiranja verjetno, da postanejo kr?itve prava? Se uporablja za strokovnjakom za izvedbo posojil in zadol?evanja
denarja, je poslovno pravo Money Posojila, je bila ustanovljena postavka besedilu "ureditev aktov zbiranja", v nasprotju s tem bo predmet kazni.
na primer, dokler ne obstaja utemeljen razlog, da so pravila, ki morajo opravljati Kolekcijo razen 8:00 pm 9 ure zjutraj do dol?nika.
Z drugimi besedami, kot so ?e naprej ignorirati stik z Posojilnice, dokler dol?nik sam ne daje razloga, Posojilnice je ni dovoljeno zbiranje ?ez dan, kot se za?ne svoje delo.

 

Poleg tega je namen tega zakona, da se za??iti zasebnost dol?nika, plakat in znaki, seveda, in pojdi zbiranje dolga glasno, deluje ali Isuwa "je kr?itev. Tako, da je dejstvo, da je dolg okoli
ni na svetlobo, posojilodajalci prav tako bodo morali posvetiti pozornost.

 

re?i, je bil prava na ta na?in, v za?etku s je vladne institucije Financial Services Agency dolo?ene smernice za zbiranje.
Torej, zakon je zdaj odhaja, Shirezu bi se to?i, da se obrne, Posojilnice je rekel, da ne uporabljajo prekomerno zbirko.

 

za zbiranje dolgov agencije

Odvisno od finan?nih institucij

, namesto zbiranja v hi?i, je tudi kraj, kjer se zahteva, da agencija za izterjave dolgov. Na primer, ko se je odpla?ilo
zaljubljen neposredno pisno ali po telefonu poleg stik prispe, itd, ki je zna?ilna za izvedbo zbiranja v malo kruto tonu kot finan?ne institucije, kot specialist pri izterjavi.

 

bi rad, da sem seznanjen, goljufije za.
podjetje goljufije, ki nastopajo kot izterjave strokovnjak na tem podro?ju v zadnjem ?asu tudi besen. Poleg
zadol?evanja tudi v obliki stika, kot ciljati tiste, ki so pla?ani mese?no fiksnih in mobilnih vsebin, in goljufij na nedolo?eno ?tevilo oseb. Tako kot je "pogodba ?e ni konec,"
"obveznost za pla?ilo je pri?lo", saj so besede spretno napisano, ni ni? manj res, da bi pla?al ni? se ljudje, ki ne vedo, zavedeni. Dokler je
ne pozna, pa pravi, da se prezreti, da je najbolj?i.

 

Povzetek

?e se odpla?ilo zamudo, ?eprav je grozno zbirka ne iz finan?ne institucije, ste rekli, da v mnogih primerih, za katere v zbirko iz strokovno, kot so zbiranje dolga v stroki.
ko je pisni ali telefonski stik, itd, je takoj padel, posku?ajo dose?i zgodnje resolucijo.

 

pri opravljanju zadol?evanje, je pomembno, da se jasno na?rt odpla?evanja ob istem ?asu. Ko bi
postala predvsem za odpla?ilo dolgoro?nega, da postane oblika pla?ati veliko tega zneska obresti, poskusite ugotoviti kon?ni rok odpla?evanja vnaprej sami.

 

povezane / Priporo?ena kartica posojilo
za izposojanje denarja na isti dan
?e je vra?ilo zamudo, ?eprav je grozno zbirka ne iz finan?ne institucije, ste rekli, da v mnogih primerih, za katere v zbirko iz strokovno, kot so zbiranje dolga v stroki.
ko je pisni ali telefonski stik, itd, je takoj padel, posku?ajo dose?i zgodnje resolucijo.

 

pri opravljanju zadol?evanje, je pomembno, da se jasno na?rt odpla?evanja ob istem ?asu. Ko bi
postala predvsem za odpla?ilo dolgoro?nega, da postane oblika pla?ati veliko tega zneska obresti, poskusite ugotoviti kon?ni rok odpla?evanja vnaprej sami.

 

povezane / Priporo?ena kartica posojilo
za izposojanje denarja na isti dan
?e je vra?ilo zamudo, ?eprav je grozno zbirka ne iz finan?ne institucije, ste rekli, da v mnogih primerih, za katere v zbirko iz strokovno, kot so zbiranje dolga v stroki.
ko je pisni ali telefonski stik, itd, je takoj padel, posku?ajo dose?i zgodnje resolucijo.

 

pri opravljanju zadol?evanje, je pomembno, da se jasno na?rt odpla?evanja ob istem ?asu. Ko bi
postala predvsem za odpla?ilo dolgoro?nega, da postane oblika pla?ati veliko tega zneska obresti, poskusite ugotoviti kon?ni rok odpla?evanja vnaprej sami.

 

povezane / Priporo?ena kartica posojilo
za izposojanje denarja na isti dan