Dar este un sistem care valoarea total? a reglement?rilor, care de asemenea, a fost prezentat ?n ziare ?i ?tiri un timp ?n urm?, p?n? ?n prezent pentru cei care nu au avut margine ?n datorii, ar fi mu...