Bet ir sist?ma, ka kop?j? summa, noteikumu, kas ar? bija redzamas laikrakstos un zi?u pirms k?da laika, l?dz ?im par cilv?kiem, kuriem nebija mala par?da, var?tu b?t daudz cilv?ku, kas uz zemes nezina...