Bet yra sistema, kad bendra suma reglament?, kurie taip pat buvo pasirod?iusi laikra??iuose ir naujienas, o atgal, iki ?iol ?mon?ms, kurie netur?jo savo skolos kra?t?, b?t? daug ?moni?, kurie ?em?je n...