L? bel?, s?stema ku meblexa gi?t? qan?n?n ku di rojname ? n??eyan demeke ber? featured b?, heta niha ji bo wan mirov?n ku li r??iy?n li deyn? ne, d? ji gelek kes?n ku li ser erd? nizanin ku h?n ji jor...

Gelo sereke sab?t-r?jeya destp?kirine, gelek caran li y?n wek deynan karta ned?tiye, l? eger tu di rastiy? de t? bikaran?n, j? d? gelek kes nizanin ku ?awa ji bo berg?dana be.Ev dem, bi hev re bi awan...