Uru na ?gh?m iku maka n'ji ego ego

D? ka a ebe gbaziri ego, e nwere na ot? e si eji n'ji ego nd? ?z? kar?a obot. ?b?na ot? ah?
cm na magazine mgbasa ozi ubi, m h?r? ?l? ?r? aha, ? ga-emekwa ka ?t?t? nd? na.
Ya mere, ? nwere ?n? ihe ihe b? uru na ?gh?m gbaziri ego na n'ji ego?
ga-ewebata.

 

n'ji ego banyere uru nke na-eji a n'ji ego, ma ? b? a mabu d? ka Sarah gold, na nke nk? na nk? ma ? b? kwuru na d? ka Machikin.
b? ugbu a, ma ? b? mmek? na ak?, na n'elu b? mfe iji na-ike-eder?ta akw?kw? ozi ngwa nke Internet, ?t?t? nd? d? ka a p?r? ?dabere na nd? ?k? art agagh? etinyere maka agbaziri.
2 otu n'ime nd? na-eson? na uru nke na-eji d? ot? ah? a n'ji ego ga-zoro.

 

ike ?nagide a mberede efu ?s? caching

Nd? mb? a kp?r? aha b? d? ka uru nke

n'ji ego b? nd? na-agba caching. Kas? nso si
ngwa, ot? i nwere ike ?g?cha nnyocha na banyere 30 nkeji oge na-1 hour, na-eme ka ? d?kwuo mfe nwekwara d? na ikpe nke ihe mberede.

 

Nke a b? ihe na-ekwe omume na biakwa obibia nke unmanned ego ?gw? ?r?. ?b?na ma ? b?r? na e nwegh? ?l? ah?a nso
, ? ?denye nnyocha iji unmanned ego igwe d? gburugburu obodo ah?.
ebe a, mgbe nd? na dejup?ta mkpa akw?kw?, ma ha r?r? nnyocha na a ube na ekwent? na onye na-elek?ta, na oge na-anagh? banyere 30 nkeji.

 

nso nso a, na-nwere ihe ?t?t? ?l? ?r? na ?denye na agbaziri si d? ot? ah? d? ka smart igwe. Naan? mep?ta ntinye nke
?b?ch? ?m?m? na n'ebe ?r? na-akpata, na-ike-r?r? mfe nyochaa ngwa nke b? uru. Documents na-ch?r? mgbe
ule mechaa, na mgbakwunye na-eziga si unmanned nkwek?r?ta igwe, ? b? na-ekwe omume ime usoro site mail.

 

mfe na-agh?ta na mfe ?kw? ?gw? site na usoro

? b?r? na ? gbaziri ego

n'ji ego, na iwepu mkpa maka guarantors na nnochianya ka a n'ozuzu na-ach?.
na ya, na banye a ?t?t? ugboro na multiple nke nkwek?r?ta, d? ka t?nyere ihe nd? d? ka nkwenye na d? ka na-r?r? mgbe ? were oge iji nyochaa, ebe usoro d? mfe b? eziokwu na uru. Ebe ? b? na
na nan? na nke a d? mfe usoro, na map?tara oge, na-at?mat? nwere ike r?r? ngwa nd? d? ot? ah? d? ka a na ekwent? ma ? b? na Internet. ? b?r? na
na nke a, na e nwegh? na-echegbu onwe banyere Barre ka ezin?l? na nd? enyi.

 

? b?kwa a mma na agh?wo mfe nwekwara ?kw? ?gw? usoro. Ke adianade ?gw?gw? site
window, mgbe ah?, ? ??na-akw? si igwe nd?r? ego na unattended ?l? ah?a, ? nwere ike ?kw? ?gw? na na mma store igwe nd?r? ego na Internet ichekwa ego na bank na-ad?begh? anya.
nakwa na weekdays kar?a nd? nke ?r? n'aka ?l? ?r? nd? ?r?, ? ga-conveniently-eche nwere ike idozi na-enwegh? na-enwe maka oge.

 

mmas? ?n?ego kama ?s? usoro a na ?ba

Ike kwuru ka a mwepu n'elu iji

n'ji ego, b? nke ?d? elu mmas? ?n?ego. ? b? ezie na e nwegh?
nnochianya na di, ? e set?p?r? na a elu ego kar?a na mb? iji belata collection ize nd?.

 

Ke adianade do, na tie ?kp?r? na-akw?ghachi ke ukem isi na mmas? nkwek?r?ta, a na ?t?t? mgbe oge iji kw?? ?gw? na-agh? aba. N'ileghachi anya na naan? ?kw? ?gw? ego nke
kwa ?nwa, 3000 yen na 5000 yen na obere nke iji, b?gh? a mmad? ole na ole na ukwuu ojiji catapult.
Ot? ? d?, ?b?na na-ezuru ego d? ka mgbal? mberede ?kw? ?gw?, na ?t?t? mgbe na-akw?ghachi nd? kacha nta ego nke ego na kwa ?nwa, na-a ?d?, d? ka na-akw? naan? nd? nwere mmas?, na-kweere na-an?gide na-enwegh? ibelata isi .

 

mere nwere ike ikwu na ikpe n'ihi na, na-ewere uru nke mmas? ?n?ego 0 mkp?sa.
Nke a b?, na ? b?r? nd? na-agbaziri maka oge mb? nwere a-akw? ya ?gw? n'?nwa mb?, mmas? udu p?tara plan gh?? a 0, d?t? isi at?mat? b? na n'ji ego.
Site n'idebe ?b?na ma ? b?r? na-alaghachi ego na hazie ?f?d? ruo n'?k? d? ka ike-akw? ?gw? anya n'?nwa mb?, agagh?kwa ?b?na na ?kw? ?gw? b? igabiga, ? ga-enwe ike izere ihe ize nd? nke dabara n'ime quagmire.

 

Summary

Uru nke na-eji

n'ji ego b? na ? nwere ike r?r? iji nyochaa na agbaziri si ngwa a oge d? mkpirikpi.
buru ?t?t? puku yen n'?b?ch? n'ezie, ? ga-nwere ike kwuru na-ad? nd? ak?k? kwup?ta na.
aka nke ?z? na, na mmas? ?n?ego at?r? elu na, na isi b? ike ole na ole ga-edep?tara n'oge nke ?kw? ?gw?. Na-egosip?ta ?b?na cm nke
n'ji ego, mgbe e mes?r? ka o wee ghara ?gh?-egbu mgbu, ka na-agbal? ime ka a ezi uche nkw?ghachi ?gw? ? b?la plan.

 

Ke adianade do, na-at? aro na-esochi nke kp?mkwem ma na e ? b?la at?mat? na-, si n'ji ego ? b?la nke web page n'ihi na ya anagh? eme eme.
Nakaniwa, ? nwere ike izu ok? maka ?kw? ?gw? usoro ?h?r? at?mat? ha. ?
laghachi amamihe gbaziri amamihe, n'ji ego ma ? b?r? na nke a b? na o kwere omume ga-any? na-a siri ike enyere Devid aka.

 

met?tara / uru na ?gh?m nke na-agbaziri ego d? n'?l? ak?