General mmas? ?n?ego mgbe na-agbaziri ego ?l? ak?

? b?r? na ? gbaziri ego si ego oru, nd? mb? na-ab?a na ga-ab? na ?t?t? nd? na ?l? ak?.
uche nke nche, n'ihi na a na-agh?ta ka elu kar?a nd? d? ot? ah? d? ka n'ji ego.
Ot? ? d?, m gbaziri ego ?f?d? si ak?, ? nwekwara ike ole na ole b? nd? maara ot? ihe mmas? ?n?ego na-?cha. ? na-ewebata ? na agbaziri nnyocha na mmas?
ak?.

 

met?tara / uru na ?gh?m

 

gbaziri ego n'?l? ak?

onye mb? gbaziri ego ? b?r?


nd? b?r? nd? gbaziri maka oge mb? ego, mmas? ?n?ego b? ?n?ego mgbanwe b? na af? ihe 4%. ? b?r? na
biiri ma ? b?r? na otu ?nwa 100,000 yen, mmas? ga-100,000 yen × 4% × 30/365 = 328 yen.
Ugbu a, nd? na oriri tax b? 8% nke oge. ? b?r? na nd?
?kara nke a, m na-eche na ?t?t? ala, ?t?t? nd? na-eche.

 

Site n'?z?, mgbe mb? ? gbaziri ego si n'ji ego, banyere 4.5% na 5%, ? b? ah?a price.
naan?, ma ? b?r? na a mgbanwe nke gburugburu 1%, ? nwekwara ike ?nwe nd? na-eche ma na-eme ab?gh? mma nke n'ji ego e nwekwara d? ka mfe eleghi image nyochaa.
Ot? ? d?, ? b?r? na ? biiri 100,000 yen n'okpuru otu ?n?d?, mmas? ga-ap?ta 369 yen ka 410 yen na ihe d? iche.

 

ya b?, nke a b? mgbe a nnukwu ego, d? ka 300,000 yen na 500,000 yen, na-ekwes?gh? siri ike iche n'echiche na-emeghe a ?r?ba d? iche.
? b?r? na i biiri ?n? ruo n'?k? ?f?d?, ebe ? b? na ihe d? iche nke a ego ga-ab? ok? ibu ar?, m nwere ike ikwu agbaziri si ala mmas? ?n?ego ak? ?b?na 1%.

 

< H2> ? b?r? na ? na-eji ?t?t? ?l? ?r? ? b?r? na ?
na-biiri si multiple ak? ma ? b? n'ji ego, agbasagh? inwe mmas? ?n?ego ego d? elu.
Na kaad? ego nke isi mmiri, ? b? yikar?r? nkezi nke banyere 14% na-nyere d? ka ihe elu ?gba. ? b?r? na nd? ?h?r? biiri
30 nde na mmas? ?n?ego ego nke ?nwa ga-\ 3.452.

 

ibu b?gh? naan? nke ah?, na-ga-ab? n'ezie gbak?? mmas? ego na na-biiri site ?l? ?r? nd? ?z?. Nd? mmad? na-na-na-agbaziri na
?t?t? nde, ma ? b?r? na i nwere a 14 percent mmas? ?n?ego, ? ch?r? ?kw? ?gw? kwa ?nwa mmas? nke \ 11.506.
ikpe nke a n'ozuzu slide ?kw? ?gw? usoro, ebe ? b? na ego ole ah? e jik?tara isi na-d? ka ?kw? ?gw?, i nwere ike n'ezie ibu ar? na-n? kwere na 15,000 ka 20,000 yen na a kacha nta.

 

?b?na d? ka e mere were were mgbe ? gbaziri ego, mgbe na-akw?ghachi mberede ya nwere ike s? na ?t?t? nd? na-al? na ?k? nke mmas?.
?b?na n'okpuru kwa ?nwa ?kw? ?gw? na, n'eziokwu, alaghachigh? naan? mmas?, ? b? ? na-erugh? a ak?k? na.

 

iji gbaziri na a ala kar?a

mmas? ?n?ego belata ibu nke


mmas?, ? d? mkpa na-ah?r? a ala mmas? ?n?ego ?l? ?r?. Nke s?
, mmas? udu na nd? e dere na advertisement e dere a d?gas? iche iche site na elu ?gba na ala ?gba, mgbe n'ezie ha na-eji, na ihe nwere ike ? gbaziri na mmas? ? b?la ?n?ego na-amagh?, ga-b?gh? a ole na ole nd? na-eche na nchegbu . Iji belata
mmas? udu-eson? na ?n?d? na ? na-mkpa.

 

 

 

ma ? nwere a m? ego

onye nke mb? agbaziri b?, iji na-uru nke a ala mmas? ?n?ego, ? d? mkpa na ? na-na ?f?d? otu ebe ego.
N'ezie, elu ma nweta kwa af? ego, b? na mkpa ma ? gh?wo a mkpa uru ibiere mmiri b? na "? b?r? na nd? mmad? nwere ike ?laghachi n'?z? kwes?r? ekwes?, ?b?na ihe kar?r? oge."

 

ma ? b? agbaziri ebe b? ole e nwere nke

N'ihe banyere nd? na-

nwere a multiple nke agbaziri, agbasagh? n'ezie mmas? ?n?ego d? elu.
N'ihi ya, a na usoro na ? ch?r? t?lee a na mbenata agbaziri ebe.
? ?gw? igba b? daba a, Atiya, ma Ozugbo i nwere otu n'ime ala mmas? ?n?ego ak? ego oru gbaziri, ga-eduga mbenata ?kw? ?gw? emecha. Ebe ? b? na management nke ize nd? na-agh? mfe ?b? si
ak? n'ak?k?, ? ga-ab? na a ga biiri na a ala mmas? ?n?ego.

 

Summary

mb? ? gbaziri ego n'?l? ak?, mmas? ?n?ego b? banyere 5% maka n'ji ego iche, ihe 4 percent ga-ah?a price.
Ya mere, na-na iji na debit ibu ar? b? ala na obere akpa, ? d? ok? mkpa na-eche banyere ojiji nke ?l? ak? d? na mb?. Nke s?

 

, ma ? b?r? na n'agbanyegh? ot? ike b? ha onwe ha n'aka ?m?ma b? na-na ak?, mmas? ?n?ego ? b?la na ebe ?ma na ?n?d? ga-akw?s? ka elu.
ma ? b?r? na, ? b?r? na ?n?d? ah? nke na biiri na nd? ?z? ego oru, na a ala na nke na ?gw? igba na-na a na-ele iji jide n'aka na ? na-eme a nh?r? nke na-bara uru maka onye ? b?la ?z?. Mgbe
caching, n'?z? d? ot? a, "ma ? b? biiri mfe" nn?? "ma ? b? mfe ?kw? ?gw?, mmas? udu ewekar? ma ? b? ala" b? na any? na-eche b? ihe d? mkpa.
Ma ? b? agbaziri ebe b? ole e nwere nke
ikpe nke a onye a multiple nke agbaziri, agbasagh? n'ezie mmas? ?n?ego d? elu.
N'ihi ya, a na usoro na ? ch?r? t?lee a na mbenata agbaziri ebe.
? ?gw? igba b? daba a, Atiya, ma Ozugbo i nwere otu n'ime ala mmas? ?n?ego ak? ego oru gbaziri, ga-eduga mbenata ?kw? ?gw? emecha. Ebe ? b? na management nke ize nd? na-agh? mfe ?b? si
ak? n'ak?k?, ? ga-ab? na a ga biiri na a ala mmas? ?n?ego.

 

Summary

mb? ? gbaziri ego n'?l? ak?, mmas? ?n?ego b? banyere 5% maka n'ji ego iche, ihe 4 percent ga-ah?a price.
Ya mere, na-na iji na debit ibu ar? b? ala na obere akpa, ? d? ok? mkpa na-eche banyere ojiji nke ?l? ak? d? na mb?. Nke s?

 

, ma ? b?r? na n'agbanyegh? ot? ike b? ha onwe ha n'aka ?m?ma b? na-na ak?, mmas? ?n?ego ? b?la na ebe ?ma na ?n?d? ga-akw?s? ka elu.
ma ? b?r? na, ? b?r? na ?n?d? ah? nke na biiri na nd? ?z? ego oru, na a ala na nke na ?gw? igba na-na a na-ele iji jide n'aka na ? na-eme a nh?r? nke na-bara uru maka onye ? b?la ?z?. Mgbe
caching, n'?z? d? ot? a, "ma ? b? biiri mfe" nn?? "ma ? b? mfe ?kw? ?gw?, mmas? udu ewekar? ma ? b? ala" b? na any? na-eche b? ihe d? mkpa.
Ma ? b? agbaziri ebe b? ole e nwere nke
ikpe nke a onye a multiple nke agbaziri, agbasagh? n'ezie mmas? ?n?ego d? elu.
N'ihi ya, a na usoro na ? ch?r? t?lee a na mbenata agbaziri ebe.
? ?gw? igba b? daba a, Atiya, ma Ozugbo i nwere otu n'ime ala mmas? ?n?ego ak? ego oru gbaziri, ga-eduga mbenata ?kw? ?gw? emecha. Ebe ? b? na management nke ize nd? na-agh? mfe ?b? si
ak? n'ak?k?, ? ga-ab? na a ga biiri na a ala mmas? ?n?ego.

 

Summary

mb? ? gbaziri ego n'?l? ak?, mmas? ?n?ego b? banyere 5% maka n'ji ego iche, ihe 4 percent ga-ah?a price.
Ya mere, na-na iji na debit ibu ar? b? ala na obere akpa, ? d? ok? mkpa na-eche banyere ojiji nke ?l? ak? d? na mb?. Nke s?

 

, ma ? b?r? na n'agbanyegh? ot? ike b? ha onwe ha n'aka ?m?ma b? na-na ak?, mmas? ?n?ego ? b?la na ebe ?ma na ?n?d? ga-akw?s? ka elu.
ma ? b?r? na, ? b?r? na ?n?d? ah? nke na biiri na nd? ?z? ego oru, na a ala na nke na ?gw? igba na-na a na-ele iji jide n'aka na ? na-eme a nh?r? nke na-bara uru maka onye ? b?la ?z?. Mgbe
caching, n'?z? d? ot? a, "ma ? b? biiri mfe" nn?? "ma ? b? mfe ?kw? ?gw?, mmas? udu ewekar? ma ? b? ala" b? na any? na-eche b? ihe d? mkpa.
Mgbe mb? ? gbaziri ego na
Bank, na ikpe nke a n'ji ego na mmas? ?n?ego ihe 5%, banyere 4%, ga-ah?a price.
Ya mere, na-na iji na debit ibu ar? b? ala na obere akpa, ? d? ok? mkpa na-eche banyere ojiji nke ?l? ak? d? na mb?. Nke s?

 

, ma ? b?r? na n'agbanyegh? ot? ike b? ha onwe ha n'aka ?m?ma b? na-na ak?, mmas? ?n?ego ? b?la na ebe ?ma na ?n?d? ga-akw?s? ka elu.
ma ? b?r? na, ? b?r? na ?n?d? ah? nke na biiri na nd? ?z? ego oru, na a ala na nke na ?gw? igba na-na a na-ele iji jide n'aka na ? na-eme a nh?r? nke na-bara uru maka onye ? b?la ?z?. Mgbe
caching, n'?z? d? ot? a, "ma ? b? biiri mfe" nn?? "ma ? b? mfe ?kw? ?gw?, mmas? udu ewekar? ma ? b? ala" b? na any? na-eche b? ihe d? mkpa.
Mgbe mb? ? gbaziri ego na
Bank, na ikpe nke a n'ji ego na mmas? ?n?ego ihe 5%, banyere 4%, ga-ah?a price.
Ya mere, na-na iji na debit ibu ar? b? ala na obere akpa, ? d? ok? mkpa na-eche banyere ojiji nke ?l? ak? d? na mb?. Nke s?

 

, ma ? b?r? na n'agbanyegh? ot? ike b? ha onwe ha n'aka ?m?ma b? na-na ak?, mmas? ?n?ego ? b?la na ebe ?ma na ?n?d? ga-akw?s? ka elu.
ma ? b?r? na, ? b?r? na ?n?d? ah? nke na biiri na nd? ?z? ego oru, na a ala na nke na ?gw? igba na-na a na-ele iji jide n'aka na ? na-eme a nh?r? nke na-bara uru maka onye ? b?la ?z?. Mgbe
caching, n'?z? d? ot? a, "ma ? b? biiri mfe" nn?? "ma ? b? mfe ?kw? ?gw?, mmas? udu ewekar? ma ? b? ala" b? na any? na-eche b? ihe d? mkpa.