A teljes ?sszeg a szab?lyoz?s

De egy olyan rendszer, amely a teljes ?sszeg a rendeletek, amelyek szint?n szerepelt az ?js?gokban ?s a h?rek egy ideje, eddig az emberek, akik nem voltak a sz?l?n az ad?ss?g lenne sok ember, hogy a f?ld?n nem tudom, mit szab?lyozni.
Ez?ttal a teljes ?sszeget a szab?lyoz?s, fogjuk be a h?tt?rben, hogy lett egy es?lyt, hogy meghat?rozza annak tartalm?t.

 

Mi az a teljes ?sszeg szab?lyoz?s?

A

teljes ?sszeg?t a szab?lyoz?s, amikor al??rta a hitelfelv?tel, az ad?s a t?rv?ny, amely meghat?rozza, hogy csak legfeljebb egyharmad?t az ?ves j?vedelem nem k?lcs?n p?nzt. A
K?l?n?sen, miut?n a v?grehajt?s eset?n a b?rmunk?sok ?ves j?vedelem 3.600.000, akkor nem lesz k?pes, hogy k?lcs?n csak legfeljebb 1,2 milli? jen.
Ez akkor is, ha ugyanazt a dolgot, mint ?n al??rt t?bb mint egy c?g, akkor nem lesz k?pes arra, hogy a tartoz?s t?bb mint 120 milli?.

 

Ezen k?v?l, alkalmaz?sa sor?n az ?j hitelfelv?tel fogyaszt?i p?nz?gyi, a teljes ?sszeg a szab?lyoz?s ?s a szimult?n is beny?jt?s?t j?vedelemigazol?s mellett a szok?sos vizsg?lat sz?ks?ges.
Ezek mellett a fogyaszt?i p?nz?gyi, tov?bb? a hitel c?g, vagy a hitelk?rtya-t?rsas?g, azt mondan?m, hogy ez meglep?en ismer?s t?rv?ny, mert a l?nyeg az, hogy kell alkalmazni.

 

teljes ?sszeg szab?lyoz?s sz?letett h?tt?r

Ennek oka az

teljes ?sszeg szab?lyoz?s sz?letett, hogy k?ze van az adott szem?ly ?nfelm?--cs?d n?tt. K?z?tt a kamat, az ?gynevezett sz?rke z?na
v?grehajt?s ezel?tt k?pes volt megtenni a fogyaszt?i p?nz?gyi diszkr?ci?, ha van egy bizonyos mennyis?g? bev?tel, tetsz?leges sz?m? hitelfelv?tel.
Ennek eredm?nyek?nt azt mondja, hogy az a szem?ly, aki bajba finansz?roz?s v?laszul a recesszi? a d?nt?s volt, egyre t?bb olyan eset a fogyaszt?i p?nz?gyi.
azonban t?rleszt?si terv a szem?ly, aki k?lcs?nz?tt a Mamanarazu, az eredm?ny, hogy m?r egyre t?bb ad?ss?got, hogy gyorsan h?goly?, igen ez is el?g egy p?r, hogy az ?let egyre Mamanaranaku.

 

ez a tendencia, az ad?s ?ltal, hogy v?gre egy ?n?ll? cs?d n?tt, sok a fogyaszt?i p?nz?gyi ?s Machikin menedzsment v?lt szigor?bbak.
eredm?nyek?nt Machikin mint a m?r gy?kerezik a r?gi? nem rendelkezik legal?bb akkor, ha a helyre?ll?t?si cs?dbe ment Mamanarazu.
M?s sz?val, m?g a szakember is k?lcs?nz?tt, akik k?lcs?nz?tt, mindketten vannak az ?llam a t?rv?ny v?lt meglehet?sen Yuka tal?lhat? is.

 

Ez?rt a korm?ny most ha az egyik vonal form?j?ban a teljes ?sszeg ellen?rz?s.
a felhaszn?l?i oldalon, de lehet, hogy ?gy ?rzi, k?nyelmetlen r?sze nem hajthat? v?gre k?lcs?nadta csak egy bizonyos ?sszeget, m?sr?szt egy?ltal?n nem egy rossz dolog, a korm?ny c?lja, hogy minket meg?ll?tani, miel?tt visszat?rne ad?ss?g pokol a Xiang.

 

, kiv?ve a teljes ?sszeg rendelet

Ily m?don a teljes ?sszeg szab?lyoz?s egy t?rv?nyt, amely alapvet? finansz?roz?s?nak egyes egy szem?ly kaphat korl?tozott.
Van azonban olyan eset, amikor ez a szab?lyoz?s a kiv?tel.
mint a tipikus is, mint p?ld?ul a jelz?logot, ?s auto hitel, m?g a nagyon nagy bev?s?rl?, de azok szoros kapcsolat van az ?lethez.

 

is, hogy azok, akik ismert?k kiv?telk?nt teljes ?sszege szab?lyoz?s is hitelez?si ?zleti alapok.
Ez nem alkalmas a meg?lhet?si k?lts?gek, az a c?lja, hogy a hitelez?si forma a c?gtulajdonosok az ?zleti alapok. Annak ?rdek?ben, hogy
kap j?v?, mert ahhoz l?nyeg?ben beny?jt?s?t j?vedelem igazol?s id?pontj?ban a k?relem akkor elk?sz?tett?k az ad?bevall?s ?s az ad?fizet?s tan?s?tv?nyt.

 

Emellett hitelfelv?tel elvileg a bankok ?s hitelsz?vetkezetek nem terjed ki a teljes ?sszeget a szab?lyoz?s.
k?pest a fogyaszt?i p?nz?gyi j?llehet a vizsg?lati napok sz?ma tart ilyen h?tr?ny az, azt mondan?m, hogy van m?g, hogy megpr?b?lja kiv?lasztani, ha azt szeretn? k?lcs?nk?rni egy bizonyos p?nz.
term?szetesen szab?lyozatlan Ez nem azt jelenti, korl?tlan p?nzt k?lcs?nz?tt.
k?l?n?sen, abban az esetben, akik v?g?l a tartoz?s bizonyos m?rt?kig, mert a vizsg?lat s?lyoss? v?lik, sok esetben, ami nem k?lcs?n?zhetnek k?vetkezt?ben.

 

kapcsolatos / a p?nzt k?lcs?nz?tt a bank
kapcsolatos / b?relni ?http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html”> p?nz a bankban

 

?sszefoglal?s

teljes ?sszeg?t a rendelet az ?sszeg a tartoz?s a t?rv?ny, amely defin?ci? szerint az egyharmad?t az ?ves j?vedelem fels? hat?ra.
Emellett f?gg?en hitelfelv?tel ?sszeg?t olyan szab?lyok vannak, mint ig?nyl? j?vedelmi igazol?st.

 

teljes hanger?szab?lyz? els?sorban alkalmazott, mint a fogyaszt?i p?nz?gyi ?s hitelk?rty?k, ?s az ?zleti alapok egy?ni, mentesek lesznek tekintet?ben hitelfelv?tel a bank.
Ez egy er?s k?vetkeztet?s, hogy a jogot, hogy a bankok ?s a v?llalkoz?sok k?vettek, nem olyan m?don, hogy a korl?tlan hitelt.
utols?, mivel felt?telezhet?, hogy k?lcs?n p?nzt a visszafizet?s lehets?ges k?r?t saj?t, fontos, hogy komolyan tartoz?s gondosan m?rlegelni kell.