Ach tha siostam gu bheil an t-suim iomlan de riaghailtean a tha cuideachd a chaidh a nochdadh ann am p?ipearan-naidheachd agus naidheachdan bho chionn greis, cho fada air falbh airson na daoine aig na...