Manteision ac anfanteision i'w llogi am arian cyllid defnyddwyr

Fel lle i fenthyg arian, mae bod sut i ddefnyddio'r cyllid defnyddwyr ar wah?n i fanciau. Hyd yn oed yn
CM a chylchgrawn maes hysbysebu o'r fath, yr wyf wedi gweld yr enw cwmni, dylech hefyd lawer o bobl hynny.
Felly, a oes gennych gyda'i gilydd pa bethau yw manteision ac anfanteision i fenthyg arian yn y cyllid defnyddwyr? Bydd
cyflwyno.

 

cyllid defnyddwyr am y manteision o ddefnyddio cyllid defnyddwyr, neu gynt a elwir yn Sarah aur, sef sgiliau yn y celf neu y cyfeirir ato fel Machikin.
yn awr, neu'n gysylltiedig ?'r banc, ar ben yn hawdd i'w defnyddio, ac efallai yn cyfateb i'r cais o'r Rhyngrwyd, ni fydd llawer o bobl yn fedrus dibynadwy yn y grefft gwneud cais am fenthyciadau. Bydd
2 un o'r canlynol at y manteision o ddefnyddio cyllid defnyddwyr o'r fath yn cael eu dyfynnu.

 

yn gallu ymdopi ? chyflymder caching traul sydyn

Y cyntaf i gael ei grybwyll yw gan fod y manteision cyllid defnyddwyr

yw'r caching cyflymder. Byrraf o'r cais
, er mwyn i chi orffen yr arholiad mewn tua 30 munud i 1 awr, gan ei gwneud yn haws hefyd ar gael mewn argyfwng.

 

Dyma beth sydd wedi dod yn bosibl gyda dyfodiad peiriannau benthyciad di-griw. Hyd yn oed os nad oes siop ger
, byddwch yn cofrestru yr archwiliad gan ddefnyddio'r peiriannau benthyciad di-griw lleoli o amgylch y ddinas.
yma, ar ?l y llenwch y dogfennau angenrheidiol, ond eu cael cynnal yr arholiad gyda gwaywffon ar y ff?n gyda'r person ? gofal, y cyfnod hwnnw hefyd yn nid yw'n cymryd tua 30 munud. Yn fwy diweddar, mae gan

 

nifer cynyddol o gwmn?au cofrestru'r benthyca o megis ffonau smart. Dim ond yn gwneud y cofnod o ddyddiad
geni a man cyflogaeth ac incwm, gall y cael ei berfformio yn hawdd adolygu cymhwyso yw'r budd-daliadau. Dogfennau sydd eu hangen ar ?l yr arholiad
wedi mynd heibio, yn ogystal ag anfon o beiriannau contract di-griw, mae hefyd yn bosibl i wneud y weithdrefn drwy'r post.

 

hawdd ei ddeall ac yn hawdd i'w ad-dalu o weithdrefnau

Os ydych yn benthyg arian ar cyllid defnyddwyr

, gan ddileu'r angen am gwarantwyr a cyfochrog fel rheol gyffredinol.
arno, ac i arwyddo nifer o weithiau yn y lluosog o'r cytundeb, o gymharu ? phethau megis cadarnhau ac yn y blaen yn cael eu cynnal ar ?l iddo gymryd amser i adolygu, gweithdrefn pwynt yn syml yn wir a budd-daliadau. Ers
mai dim ond y weithdrefn syml, mewn amser hamdden, hefyd yn nodweddion y gellir eu cynnal mewn cais megis ff?n neu'r Rhyngrwyd. Os
yn hyn, nid oes unrhyw poeni am Barre i deulu a ffrindiau.

 

Mae hefyd yn nodwedd sydd wedi dod yn symlach hefyd dull ad-dalu. Yn ychwanegol at driniaeth gan ffenestr
, yna byddwch yn talu o ATM yn y siop heb oruchwyliaeth, gallwch dalu yn y siop gyfleus ATM a bancio Rhyngrwyd yn y blynyddoedd diwethaf.
hefyd yn ystod yr wythnos na rhai gweithwyr swyddfa brysur, bydd yn gyfleus yn teimlo y gall ad-dalu heb gael eu pwyso am amser.

 

cyfradd llog yn hytrach na'r weithdrefn cyflymder yn cael ei gynyddu

Cael ei grybwyll fel arwyneb anfantais i ddefnyddio'r cyllid defnyddwyr

, yw uchder y gyfradd llog. Er nad oes cyfochrog
a gwarantau, mae wedi cael ei osod ar swm uwch o arian nag arfer er mwyn lleihau'r risg casglu.

 

Yn ogystal, i glymu mewn egwyddor i ad-dalu mewn egwyddor gyfochrog a contract llog, wedi bod ? llawer o achosion yr amser i dalu yn dod yn hirach. O edrych ar dim ond y swm ad-dalu
misol, 3000 yen a 5000 yen a bach o drefn, nid yw ychydig o bobl bod gormod o catapwlt defnyddio.
, fodd bynnag, nid yw hyd yn oed yn cael digon o arian ag ad-dalu ymdrechion brys, mewn llawer o achosion i ad-dalu'r swm lleiaf o arian yn unig bob mis, yn dod yn ffurf, megis t?l dim ond y llog, yn credu hefyd bod yn parhau heb ostwng y prif .

 

felly yn argymell yr achos dros, gan fanteisio ar yr ymgyrch cyfradd llog 0.
Mae hyn, yn achos y rhai a oedd yn benthyca am y tro cyntaf mae talu ar ei ganfed yn y mis cyntaf, cyfraddau llog yw'r plan i fod yn 0, yw cynllun gymharol sylfaenol mewn cyllid defnyddwyr.
Trwy gadw hyd yn oed os dychwelyd y swm o arian a drefnwyd i ryw raddau gan na ellid talu ar ei ganfed yn y mis cyntaf, bellach hyd yn oed fod ad-daliad yn hwyr, bydd yn gallu osgoi'r risg o ffitiau i mewn i'r gors.

 

Crynodeb

Manteision defnyddio cyllid

defnyddwyr yw y gellir ei gael ei wneud i adolygu a benthyca o'r cais mewn cyfnod byr o amser.
cymryd sawl mil o yen yn ystod y dydd mewn gwirionedd, bydd gellir dweud sy'n goroesi rhan tuag at hynny.
bydd y llaw arall, yn y gyfradd llog yn cael ei osod yn uchel ac, hynny prif yn anodd llai yn cael eu rhestru ar adeg y taliad. I gael ei arddangos hyd yn oed CM cyllid defnyddwyr
, yn ddiweddarach fel nad yw'n mynd yn boenus, gadewch i ni geisio gwneud rhesymol unrhyw gynllun ad-dalu.

 

Yn ogystal, argymhellodd i gadw golwg ar union a oes unrhyw gynllun i fod, o ddefnyddwyr ariannu pob un o'r dudalen we gan nad yw'n digwydd.
Nakaniwa, gallai fod yn berffaith ar gyfer dull ad-dalu i ddewis y cynllun i'w hunain.
yn dychwelyd yn ddoeth i fenthyg ddoeth, cyllid defnyddwyr os yw hyn yn bosibl, bydd ein dod yn gynghreiriad cryf. manteision ac anfanteision o fenthyca arian yn y banc / gysylltiedig