Neu i benderfynu bod benthyg yr arian beth i'w meini prawf yn yr arholiad

Wrth wneud cais am caching, defnyddwyr yn ymwneud ?'r arholiad yn worrisome.
yw na nad oedd llwyddo yn yr arholiad er gwaethaf y sefyllfa mewn trafferth heb ddigon o arian, ni all arian ei godi.
Felly, gadewch i ni wybod ymlaen llaw am hyd yn oed ychydig a yw'r archwiliad yn debygol fel, a yw gradd yn swm terfyn uchaf o arian a bennir gan yr arholiad.

 

wyneb refeniw

Er gwaethaf benthyca

, ac nid i mi ad-dalu yn daclus arian, bydd yn ymateb i'r benthycwyr arian golled.
Felly, is ac nad yw'n sefydlog o incwm, mae'n debygol o gael eu cymryd gyda phartner risg uchel ar gyfer yr medrus yn y grefft.
Felly, os gwelwch yn dda cadwch gwasgu oherwydd ei fod yn y rhan fwyaf bod gennych feini prawf megis y canlynol yn y benthycwyr arian. Uchel ac isel o incwm

 

: po uchaf y mwyaf y terfyn, refeniw
i ddechrau fod yn uwch yn dibynnu ar y terfyn isaf gwirioneddol os isel neu sefydlog: Os nad ydych yn sefydlog, yr isaf y terfyn neu wrthod yr adolygiad, sefydlog ac yn yr achos sydd fwyaf i gael ei adolygu o dan y

 

y syniad i gynyddu'r terfyn nid yw'n gyfyngedig i incwm, nid ydynt yn gwybod beth yw diben gan fod refeniw efallai y byddwch hefyd yn cael un.
hyn, wrth gwrs, y rhai y system cyflog misol, fel llawn-amser a gweithwyr dros dro, mae'n cael ei bennu bod incwm hyd yn oed yn y bobl sy'n gweithio yn y bob awr, fel rhan-amser a swyddi rhan-amser.
Fodd bynnag, gweithiwr Dattari graddedigion newydd cwmni, yn tueddu bydd archwiliad yn ddifrifol, a hefyd neu a oedd tuag at y rhan, megis drwy newid y gweithle lawer gwaith.
Am yr un rheswm, yn fwy o proprietorship unig yn anodd gan yr archwiliad hefyd. Am

 

swm y refeniw, bydd yn cael ei adolygu gan gyflwyno fel bonion cyflog neu slip atal.
Yn rhan o'r cyllid defnyddwyr, os nad oes camgymeriad yn y gweithle sy'n ei ddatgan, nid dim llai yn wir i fynd ymlaen i archwilio hyd yn oed yn benthyca heb orfod cyflwyno dogfennau i brofi incwm.

 

cyfeirio / proof'll cadw wybod cyn i chi fenthyg yr arian cyfeirio
/ < a href = "http: //xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/11th_hours.html "> caching

 

rhai sydd angen yr amser i fenthyg arian a'r

wyneb ymddygiad

yn yr ystod o benthycwyr arian
a aeth yn hysbys o fywyd bob dydd, p'un a oes unrhyw broblem hyd yn oed roi benthyg arian, hefyd yn un o'r meini prawf o .
arholiadau er enghraifft telerau, un a dyna yw gosod i osod y t?, sy'n ailadrodd y newid swydd yn cael ei wneud i'r anfantais yn yr arholiad mae posibilrwydd i roi ymaith .
ar ben hynny, yn ychwanegol at y rhain, yn achos sydd wedi bod yn hanes damwain, fel ad-daliad yn cael ei sownd yn un a'r asiantaethau gwybodaeth credyd sy'n cael y profiad o fenthyca yn y gorffennol, fel dyn o risg flit efallai y byddwch yn cael ei wrthod yn yr arholiad .

 

hefyd, os oeddech yn benthyca cais mewn sefydliadau ariannol lluosog mewn cyfnod byr o amser, byddwch yn dros dro benthyca ei ddatgan .
yw hwn, damwain yn wahanol i hanes, hanner blwyddyn A gofnodwyd yn tua un flwyddyn o mwyach fydd, ond y swm hwnnw a hefyd yn gwneud cais am adolygiad yn y canol, mae risg y cyfnod yn dod yn hirach yn digwydd .
Felly, Ceisiwch roi'r amser unwaith Ar ?l i mi gwrthod yr adolygiad. a oes
hanes damwain o'r fath, fel y gallwch weld o bob pwynt asiantaeth cyswllt neu hafan neu beidio rhoi gwybod i chi i gyd-fynd .

 

hyd yn hyn benthyca sefyllfa

Hyd yn oed os nad oes problem yn wyneb refeniw

a wyneb ymddygiad, mae hyn hyd at fenthyciadau, mae adolygiad yn dod yn achosion difrifol.
Yn y gyfraith bresennol, gan ei fod wedi dod yn rheol na ellir benthyg dim ond hyd at un rhan o dair o'r incwm blynyddol fel cyfanswm rheoleiddio swm. Er bod y cwestiwn yn
llafar yna bwynt yn cael eu gofyn yn aml, byddwch yn ofalus oherwydd ei fod yn aml heb ddweud o ganlyniad yr arholiad.

 

Fodd bynnag, yn achos y rhai o berchnogion busnes unigol i fenthyca fel cronfeydd busnes, bydd yn cael ei tu allan i gwmpas y cyfanswm rheoleiddio swm.
ychwanegu at, y rhai y gorfforaeth ac, oherwydd benthyca personol gwarantwr fel bod gyda ni fydd yn cael eu cynnwys, os, yn achos benthyca wedi cael ei datgan gan gyfanswm y rheoliadau, amodau trwy ddarparu ystad go iawn a gwarantwr byddwch yn gallu i glirio.

 

Crynodeb

gynnwys cyllid defnyddwyr, i archwilio i fenthyg arian gan sefydliadau ariannol, bydd gwybodaeth o "person sy'n cyflawni'r cais," megis incwm ac ymddygiad yn cael ei wneud. Hyd yn oed benthyg arian
, os yw'n cael ei bennu bod y sefyllfa, y gellir ei dalu i ffwrdd heb gael ei derailed yn y canol, archwilio hefyd y bydd yn mynd trwy heb unrhyw broblemau.
y llaw arall, yn awyddus i fenthyg yr arian mewn wladwriaeth lle y sefyllfa bresennol ac yn anweledig o'r blaen, neu unwaith y penderfynir sydd nid yn unig yn gwneud cynllun ad-dalu amwys, yn cael ei hefyd yn nodi yn aml yw i fod yn wir yn y cyfnod o adolygu dogfennau.

 

gyfer benthyca sefyllfa, hyd yn oed os caiff ei wneud y cais mewn sefydliadau ariannol eraill, gan yr asiantaeth wybodaeth credyd wedi bod yn rhannu gwybodaeth.
os, hefyd yn cael y dewis i geisio i gadarnhau y gallai fod wedi cael eu disgrifio rhyw fath o wybodaeth os ydych wedi disgyn i mewn i'r arholiad. Ac
y ffordd iawn, os ydych yn gwneud cynllun taclus gyfer ad-dalu, dylech fod yn benthyg arian fel a ddymunir. Bydd yn cynnwys cyllid defnyddwyr
, i archwilio i fenthyg arian gan sefydliadau ariannol, gwybodaeth o "person sy'n cyflawni'r cais," megis incwm ac ymddygiad yn cael ei wneud. Hyd yn oed benthyg arian
, os yw'n cael ei bennu bod y sefyllfa, y gellir ei dalu i ffwrdd heb gael ei derailed yn y canol, archwilio hefyd y bydd yn mynd trwy heb unrhyw broblemau.
y llaw arall, yn awyddus i fenthyg yr arian mewn wladwriaeth lle y sefyllfa bresennol ac yn anweledig o'r blaen, neu unwaith y penderfynir sydd nid yn unig yn gwneud cynllun ad-dalu amwys, yn cael ei hefyd yn nodi yn aml yw i fod yn wir yn y cyfnod o adolygu dogfennau.

 

gyfer benthyca sefyllfa, hyd yn oed os caiff ei wneud y cais mewn sefydliadau ariannol eraill, gan yr asiantaeth wybodaeth credyd wedi bod yn rhannu gwybodaeth.
os, hefyd yn cael y dewis i geisio i gadarnhau y gallai fod wedi cael eu disgrifio rhyw fath o wybodaeth os ydych wedi disgyn i mewn i'r arholiad. Ac
y ffordd iawn, os ydych yn gwneud cynllun taclus gyfer ad-dalu, dylech fod yn benthyg arian fel a ddymunir.