Mae cyfanswm y rheoleiddio

Ond yn system y byddai cyfanswm y rheoliadau a oedd hefyd yn ymddangos mewn papurau newydd a newyddion beth amser yn ?l, hyd yn hyn ar gyfer y bobl nad oedd ganddynt yr ymyl mewn dyled, fod llawer o bobl nad yw ar y ddaear yn gwybod beth rydych chi'n ei rheoleiddio.
Y tro hwn, am y cyfanswm o reoleiddio, byddwn yn cyflwyno cefndir a ddaeth cyfle i benderfynu ar ei gynnwys.

 

Beth yw cyfanswm rheoli swm?

Cyfanswm

rheoleiddio, pan oedd cofrestru ar gyfer benthyca, mae'r dyledwr yn y gyfraith sy'n diffinio na all dim ond hyd at un rhan o dair o'r incwm blynyddol fenthyg arian. Mae'r
Yn benodol, ar ?l y gorfodi yn achos gweithwyr cyflogedig o incwm blynyddol 3.6 miliwn, ni fydd yn gallu benthyg yn unig hyd at 1.2 miliwn o Yen.
Mae hyn, hyd yn oed os yr un peth gan fy mod yn cofrestru ar gyfer mwy nag un cwmni, ni fyddwch yn gallu gwneud y ddyled yn fwy na 120 miliwn.

 

Yn ogystal, wrth wneud cais am fenthyciad newydd mewn cyllid defnyddwyr, yw cyfanswm o reoleiddio ac ar y pryd hefyd gyflwyno tystysgrif incwm yn ychwanegol at yr arholiad arferol oedd yn ofynnol.
Mae'r rhain yn ychwanegol at gyllid defnyddwyr, hefyd yn y cwmni credyd neu gerdyn credyd cwmni, byddwn yn dweud ei bod yn syndod cyfraith cyfarwydd oherwydd y peth i'w gymhwyso. Cefndir

 

cyfanswm rheoleiddio swm ei eni

Y rheswm dros

cyfanswm rheoleiddio swm ei eni, wedi ei wneud gyda person hwnnw i gyflawni hunan-methdaliad wedi cynyddu. Ymhlith y gyfradd llog, a elwir yn y parth llwyd gorfodi
yn ?l, roedd yn gallu ei wneud gan y cyllid defnyddwyr o ddisgresiwn os oes rhywfaint o refeniw, unrhyw nifer o fenthyca.
O ganlyniad, mae'n dweud bod y person a oedd yn cythryblus mewn cyllid yn ymateb i'r dirwasgiad y gogwydd yn cynyddu nifer yr achosion sy'n defnyddio'r cyllid defnyddwyr.
Fodd bynnag, cynllun ad-dalu y person sy'n benthyg yr Mamanarazu, canlyniad a oedd yn fwy a mwy o ddyled i gronni gyflym, ydy mae hefyd dipyn o ychydig bod bywyd yn dod yn Mamanaranaku.

 

o'r duedd hon, gan y dyledwr i berfformio hunan-methdaliad wedi cynyddu, mae llawer o'r cyllid defnyddwyr a rheoli Machikin wedi dod yn fwy llym.
ganlyniad, Machikin megis wedi ei gwreiddio yn y rhanbarth, nid oes ganddo o leiaf lle yr adferiad wedi mynd yn fethdalwr Mamanarazu.
Mewn geiriau eraill, hyd yn oed yn fedrus yn y grefft hefyd benthyg bobl sy'n benthyg, mae'r ddau ohonom yn yn y cyflwr y gyfraith wedi dod yn hytrach Yuka lleoli yn dda.

 

Felly, yn y llywodraeth yn awr yn darparu un o'r llinell ar ffurf gyfanswm rheoli swm.
fel yr ochr defnyddiwr, ond efallai y byddwch yn teimlo na ellir ei berfformio rhan anghyfleus yn benthyca dim ond hyd at swm penodol o arian, ar y llaw arall mewn unrhyw ffordd y mae llywodraeth beth drwg yw i ni roi'r gorau cyn gostwng i uffern ddyled yn Xiang.

 

eithrio cyfanswm rheoleiddio swm

Yn y modd hwn, cyfanswm y rheoleiddio yn gyfraith sydd yn sylfaenol ar gyfer ariannu unigolyn o un person yn gallu ei gael yn gyfyngedig.
Fodd bynnag, mae hefyd yn achos lle y rheoliad hwn yw'r eithriad.
na rhai nodweddiadol, megis morgeisi a benthyciadau auto, tra bod siopa mawr iawn, ond y rhai sydd ? chysylltiadau agos i fywyd.

 

hefyd, i'r rhai sydd wedi cael eu cydnabod fel eithriad mewn cyfanswm o reoleiddio, hefyd yn cynnwys benthyca arian busnes.
Nid yw hyn yn rhoi benthyg fel costau byw, bwriedir iddo fod ar ffurf o fenthyca i berchnogion busnes am arian busnes. Er mwyn
cael ei gymeradwyo, oherwydd ei fod yn ei gwneud yn ofynnol cyflwyno tystysgrif incwm y b?n, ar adeg y cais yn rhaid eich bod wedi paratoi'r ffurflen dreth a thystysgrif talu treth.

 

Yn ogystal, benthyca mewn egwyddor, nid yw banciau ac undebau credyd yn cael eu cwmpasu gan y cyfanswm o reoleiddio.
gymharu ? chyllid defnyddwyr, er bod y nifer o ddyddiau archwilio y mae'n ei gymryd anfantais o'r fath yw, byddwn yn dweud bod yna hefyd ceisio ddewis pryd rydych am i fenthyg arian penodol.
gwrs, heb ei reoleiddio Nid yw hyn yn golygu arian diderfyn ei fenthyca.
yn arbennig, yn achos pobl sydd wedi dod i ben i fyny mewn dyled i ryw raddau, gan fod yr archwiliad yn mynd yn ddifrifol, mae yna lawer o achosion na ellir benthyg o ganlyniad. /

 

ar adeg href="http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> arian a fenthycwyd gan y banc
cysylltiedig / i rentu "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html"> arian yn y banc

 

Crynodeb

cyfanswm rheoleiddio swm hwn yn swm y ddyled yn y gyfraith, a gafodd ei ddiffinio fel y traean o'r incwm blynyddol i'r terfyn uchaf.
Yn ogystal, yn dibynnu ar y swm a benthyca Mae trefniadau, megis y mae angen tystysgrif incwm.

 

rheolaeth lwyr cyfaint yn cael ei gymhwyso fel cardiau cyllid defnyddwyr a chredyd, a chronfeydd busnes yn unig berchnogion yn bennaf, bydd yn cael eu heithrio o ran benthyca yn y banc.
Mae hwn yn oblygiad cryf y disgresiwn i fanciau a busnesau wedi cael eu cyflawni, nid yw'n mewn unrhyw ffordd bod arian benthyg diderfyn.
olaf, gan ei fod yn cymryd yn ganiataol eich bod yn benthyg arian yn yr ystod ad-dalu posibl ei hun, mae'n bwysig daer y bydd dyledion yn cael eu hystyried yn ofalus.