Casglu Scary yn dod ac nid yw'n dychwelyd i'r arian a fenthycwyd?

Yn y ffilmiau a drama y ariannol i'r pwnc, a welir olygfa yn aml yn perfformio casgliad brawychus yn erbyn y dyledwr.
hyd yn hyn ar gyfer y rhai nad ydynt erioed wedi benthyg arian gan sefydliadau ariannol, gallai fod yn rhan drawiadol iawn.
gan fod y math hwn o gasgliad yw, a yw'n wedi cael eu gwneud yn y byd go iawn? Rydym yn crynhoi y stori manwl.

 

ac yn y b?n nid oes unrhyw gasgliad, megis y ddrama

dweud

fenthyciwr arian, bygwth gan peth cyntaf yn y bore taro y drws yn dreisgar, gallai fod llawer o bobl sy'n cael delwedd, megis.
Fodd bynnag, nid wyf yn rhoi mewn gwirionedd yn cyntaf yw bod y benthycwyr arian i berfformio casgliad o'r fath yn. Os
oherwydd, er yn amharu ddelwedd gorfforaethol os y fath beth.
casgliad brawychus hyn a elwir yn, i feddwl fod y rhai a gyflawnir gan y cyllid tywyllwch, fel y byddai gangsters i'r rheolwyr fod yn gyffredin. Yn

 

, a benthycwyr arian ddweud a yw perfformio pa fath o gasglu, os yw'r dyledwr yr ad-daliad ei ohirio, o'r sefydliad ariannol a fydd yn cysylltu ? chi yn y ffurf, megis llythyr ff?n ac e-bost, selio. hacwyr
unrhyw gysylltiad uniongyrchol.

 

Fodd bynnag, os nad ydych yn cymryd y person a phenodi, mae hefyd nid yw'n anarferol bod fel y teulu a'r gweithle yn dod alwad ff?n.
Felly, er mwyn peidio ? thrafferthu i drydydd parti, yn sicr dyddiad ad-dalu Ceisiwch gymryd y cadarnhad.

 

y

casgliad mae canllawiau y penderfynodd y wlad


Yn wir, byddwch yn gwybod bod y cwmni ariannol ei hun mewn rhai achosion casglu, fel y ddrama yn debygol o ddod yn Troseddau yn erbyn cyfraith? Ei gymhwyso at y sgil yn y gelfyddyd i wneud y benthyca a benthyca arian
, eitem y Benthyca Arian Cyfraith Busnes, wedi cael ei sefydlu yn cael ei gyfeirio ato fel "rheoliad y casgliad yn gweithredu", yn groes i'r hyn a fydd yn amodol ar gosb.
er enghraifft, ar yr amod nad oes unrhyw reswm dilys, mae rheolau y mae'n rhaid perfformio casgliad i'r dyledwr ar wah?n 08:00 9am tan.
Mewn geiriau eraill, megis parhau i anwybyddu'r cyswllt oddi wrth fenthycwyr arian, ar yr amod nad yw'r dyledwr ei hun yn rhoi rheswm, benthycwyr arian yw nid yw'n chaniateir i'r casgliad yn ystod y dydd fel dechrau ar eich gwaith.

 

Yn ogystal, mae diben gyfraith hon i ddiogelu preifatrwydd y dyledwr, poster ac arwyddion, wrth gwrs, ac yn mynd casglu dyledion mewn llais uchel, gweithredu neu Isuwa 'yn groes. Fel bod y ffaith nad oedd y ddyled o amgylch
yw i olau, bydd angen i benthycwyr hefyd dalu sylw.

 

ei ddweud oedd y gyfraith y modd hwn, yn y dechreuad gyda sefydliadau llywodraeth Asiantaeth Gwasanaethau Ariannol wedi sefydlu canllawiau ar gyfer casglu.
Felly, y weithred bellach yn gadael, Shirezu efallai yn cael eu herlyn i wrthdroi'r, benthycwyr arian yw dweud beidio ? defnyddio casgliad gormodol.

 

am asiantaeth casglu dyledion

Yn dibynnu ar y

sefydliadau ariannol, yn hytrach na chasgliad o mewnol, mae hefyd yn fan lle cais i'r asiantaeth casglu dyledion. Megis pan
ad-daliad wedi sownd yn uniongyrchol yn ysgrifenedig neu dros y ff?n yn ogystal i gysylltu cyrraedd, ac ati, yn cael ei nodweddu i wneud y casgliad mewn ychydig o naws llym na'r sefydliadau ariannol fel arbenigwr yn y adferiad. Byddai

 

hoffi nodi yma, twyll am.
cwmni twyll ymhonni'n casglu dyledion medrus yn y grefft yn ddiweddar hefyd yn rhemp. Yn ogystal ?
benthyca hefyd, ar ffurf cyswllt, a fydd yn targedu'r rhai sydd wedi talu cynnwys misol sefydlog a symudol, a thwyll i nifer amhenodol o bersonau. Megis
"Nid yw contract yn drosodd eto," "rhwymedigaeth i dalu wedi digwydd", gan fod y geiriau yn cael eu datgan fedrus yn ysgrifenedig, heb fod yn llai yn wir a fyddai wedi talu unrhyw beth yn bobl nad ydynt yn gwybod twyllo. Ar yr amod nad yw'n
yn gyfarwydd, mae'n dweud ei anwybyddu yw ei fod yn y gorau.

 

Crynodeb

os yw'r ad-daliad yn cael ei ohirio, er nad yw casgliad brawychus yn dod o sefydliad ariannol, yr ydych yn dweud bod mewn llawer o achosion yn amodol ar gasgliad o proffesiynol, fel casglu dyledion fedrus yn y grefft.
pan fydd ysgrifenedig neu ff?n cyswllt, ac ati yw syrthio yn brydlon, Ceisiwch gyrraedd datrysiad cynnar.

 

wrth berfformio y benthyca, mae'n bwysig i wneud cynllun ad-dalu clir ar yr un pryd. Pryd fyddai
dod yn arbennig o ad-dalu yn y tymor hir, i ddod yn ffurflen i dalu llawer o'r swm hwnnw llog, Ceisiwch i benderfynu ar y dyddiad ad-dalu terfynol o flaen llaw eich hun.

 

benthyciad / cerdyn a Argymhellir gysylltiedig
i fenthyg arian ar yr un diwrnod
Os yw'r ad-daliad yn cael ei ohirio, er nad yw casgliad brawychus yn dod o sefydliad ariannol, yr ydych yn dweud bod mewn llawer o achosion yn amodol ar gasgliad o proffesiynol, fel casglu dyledion fedrus yn y grefft.
pan fydd ysgrifenedig neu ff?n cyswllt, ac ati yw syrthio yn brydlon, Ceisiwch gyrraedd datrysiad cynnar.

 

wrth berfformio y benthyca, mae'n bwysig i wneud cynllun ad-dalu clir ar yr un pryd. Pryd fyddai
dod yn arbennig o ad-dalu yn y tymor hir, i ddod yn ffurflen i dalu llawer o'r swm hwnnw llog, Ceisiwch i benderfynu ar y dyddiad ad-dalu terfynol o flaen llaw eich hun.

 

benthyciad / cerdyn a Argymhellir gysylltiedig
i fenthyg arian ar yr un diwrnod
Os yw'r ad-daliad yn cael ei ohirio, er nad yw casgliad brawychus yn dod o sefydliad ariannol, yr ydych yn dweud bod mewn llawer o achosion yn amodol ar gasgliad o proffesiynol, fel casglu dyledion fedrus yn y grefft.
pan fydd ysgrifenedig neu ff?n cyswllt, ac ati yw syrthio yn brydlon, Ceisiwch gyrraedd datrysiad cynnar.

 

wrth berfformio y benthyca, mae'n bwysig i wneud cynllun ad-dalu clir ar yr un pryd. Pryd fyddai
dod yn arbennig o ad-dalu yn y tymor hir, i ddod yn ffurflen i dalu llawer o'r swm hwnnw llog, Ceisiwch i benderfynu ar y dyddiad ad-dalu terfynol o flaen llaw eich hun.

 

benthyciad / cerdyn a Argymhellir gysylltiedig
i fenthyg arian ar yr un diwrnod