gyfradd llog cyffredinol wrth benthyca arian gan y banc

Os ydych yn benthyg arian gan sefydliadau ariannol, y cyntaf i ddod i fyny gyda y byddai llawer o bobl yn y banc.
ymdeimlad o ddiogelwch, gan fod hynny'n cael ei weld fel uwch na'r megis cyllid defnyddwyr.
Fodd bynnag, yr wyf yn benthyg arian gan y banc, efallai y byddwch hefyd ychydig sy'n gyfarwydd ?'r faint cyfraddau llog i gael daclus. Mae'n eich cyflwyno i'r arholiad benthyca a diddordeb yn y banc
.

 

cysylltiedig / manteision ac anfanteision

 

i fenthyg arian yn y banc

y person cyntaf i fenthyg arian Os


achos y rhai sy'n benthyg am yr arian y tro cyntaf, mae'r gyfradd llog yn y gyfradd gyfnewid yn y flwyddyn honno tua 4%. Os
benthyg os bydd un mis 100,000 yen, bydd llog yn 100,000 \ × 4% × 30/365 = 328 \.
Ar hyn o bryd, mae'r dreth yfed yw 8% o'r cyfnod. Os yw hanner
o hyn, yr wyf yn meddwl yn is o lawer, mae llawer o bobl yn teimlo.

 

Gyda llaw, pan fyddwch yn benthyg arian yn gyntaf o gyllid defnyddwyr, tua 4.5% i 5%, y pris y farchnad.
yn unig, os bydd newid o tua 1%, efallai y byddwch hefyd yn cael y rhai sy'n meddwl ac yn ei wneud yw nad y gorau o'r cyllid defnyddwyr ceir archwiliad ddelwedd annhebygol mor hawdd hefyd.
Fodd bynnag, os ydych yn benthyg 100,000 o yen dan yr un amodau, diddordeb yn dod allan 369 yen i 410 yen a gwahaniaeth.

 

hynny yw, mae hyn yw pan fydd swm mawr, megis 300,000 yen a 500,000 o yen, ac ni ddylai anodd dychmygu agor gwahaniaeth sylweddol.
Os ydych wedi benthyg ei gilydd i ryw raddau, gan y bydd y gwahaniaeth y swm hwn yn faich mawr, yr wyf yn argymell benthyca gan y banc cyfradd llog isel hyd yn oed 1%.

 

< h2> Os ydych yn defnyddio sawl cwmni Os ydych
cael eu benthyg o fanc lluosog neu gyllid defnyddwyr, yn tueddu i fod swm gyfradd llog yn uwch.
Yn y benthyciad cerdyn o fanciau mawr, mae'n cyfartaledd fwyaf tebygol o tua 14% yn cael ei ddarparu fel terfyn uchaf. Os bydd y newydd ei benthyg
30 miliwn a bydd swm gyfradd llog o misol \ 3,452.

 

baich nid yn unig hynny, rhaid iddynt hefyd fod yn cyfrifo cwrs swm llog sy'n cael ei fenthyg gan gwmn?au eraill. Mae pobl sy'n cael eu benthyca mewn miliynau
, os oes gennych cyfradd llog 14 y cant, mae angen i chi dalu llog misol o \ 11,506.
achos dull ad-dalu sleidiau cyffredinol, gan fod y swm o arian a gyfunir gyda'r prif yn cael ei gyflwyno fel taliadau, efallai y byddwch yn faich gwirioneddol yn cael ei gadw yn credu bod 15,000 i 20,000 o yen mor isel ? phosibl.

 

hyd yn oed fel y gwnaed yn llyfn pan ydych yn benthyg arian, pryd i ad-dalu argyfwng, gellir dweud i lawer o bobl i gael trafferth ar y rhan y budd.
Hyd yn oed o dan y ad-daliad misol, mewn gwirionedd, nid oedd yn dychwelyd llog yn unig, heb fod yn llai mae'n stori honno.

 

er mwyn benthyg ar is na

cyfraddau llog i leihau baich

diddordeb
, mae'n bwysig dewis cwmni cyfradd llog isel. Wedi dweud hynny
, cyfraddau llog sy'n cael eu hysgrifennu yn yr hysbyseb ei ysgrifennu ystod eang o'r terfyn uchaf at y terfyn isaf, pan mewn gwirionedd maent yn eu defnyddio, a beth all fenthyca ar unrhyw gyfradd llog ddim yn gwybod, ni fyddai rhai sy'n credu y pryder . Er mwyn gostwng y cyfraddau llog
amodau canlynol y caiff ei bwysig.

 

 

 

a oes incwm sefydlog

person sydd am y tro cyntaf benthyca yw, er mwyn manteisio ar gyfradd llog is, mae'n bwysig eich bod yn cael rhywfaint o incwm cyson.
Wrth gwrs, uchel p'un ai i gael incwm blynyddol, yw bod yn bwysig ond mae wedi dod yn feini prawf gwerth pwysig ar gyfer banciau yw bod "os gall pobl i ddychwelyd yn iawn, hyd yn oed dros gyfnod o amser."

 

neu gyrchfan fenthyca yw faint mae o

Yn achos pobl sydd ?

lluosrif o fenthyca, yn tueddu i 'n sylweddol gyfradd llog yn uwch.
Felly, mae dull yr ydych am ei ystyried yn lleihau y gyrchfan benthyca.
chi cyfuno dyled yw syrthio i'r categori hwn, ond Unwaith y bydd gennych un o'r llog y banc cyfradd isel sefydliadau ariannol i fenthyg, yn arwain at leihau'r ad-dalu yn y pen draw. Ers y gwaith o reoli risg yn dod yn hawdd i fod o ochr banc
, bydd yn debygol o gael ei benthyg ar gyfradd llog isel.

 

Crynodeb

tro cyntaf i chi fenthyca arian yn y banc, mae'r gyfradd llog yn ymwneud ? 5% ar gyfer cyferbyniad cyllid defnyddwyr, bydd tua 4 y cant yn y pris y farchnad.
Felly, hefyd, er mwyn baich debyd yn isel i'r waled, Mae'n hanfodol i feddwl am y defnydd o'r banc yn y lle cyntaf. Wedi dweud hynny

 

, os ni waeth pa mor gadarn yw eu gwybodaeth credyd eu hunain hefyd yn y banc, y gyfradd llog Unrhyw dim ond lle y bydd amodau da yn dod i ben i fyny yn uwch.
os, os yw'r sefyllfa lle benthyg mewn sefydliadau ariannol eraill, mewn cyflwr lle mae'r cyfuno dyled hefyd gyda'r bwriad o wneud yn si?r eich bod yn gwneud dewis sy'n fuddiol am ei gilydd. Pan fydd y caching
, yn y modd hwn, "neu benthyg hawdd ei" dim ond nid "neu ad-daliad hawdd, cyfraddau llog dueddol neu isel" yw ein bod yn meddwl sy'n bwysig.
Neu gyrchfan benthyca yw faint mae o
achos person sydd yn lluosrif o fenthyca, yn tueddu i 'n sylweddol gyfradd llog yn uwch.
Felly, mae dull yr ydych am ei ystyried yn lleihau y gyrchfan benthyca.
chi cyfuno dyled yw syrthio i'r categori hwn, ond Unwaith y bydd gennych un o'r llog y banc cyfradd isel sefydliadau ariannol i fenthyg, yn arwain at leihau'r ad-dalu yn y pen draw. Ers y gwaith o reoli risg yn dod yn hawdd i fod o ochr banc
, bydd yn debygol o gael ei benthyg ar gyfradd llog isel.

 

Crynodeb

tro cyntaf i chi fenthyca arian yn y banc, mae'r gyfradd llog yn ymwneud ? 5% ar gyfer cyferbyniad cyllid defnyddwyr, bydd tua 4 y cant yn y pris y farchnad.
Felly, hefyd, er mwyn baich debyd yn isel i'r waled, Mae'n hanfodol i feddwl am y defnydd o'r banc yn y lle cyntaf. Wedi dweud hynny

 

, os ni waeth pa mor gadarn yw eu gwybodaeth credyd eu hunain hefyd yn y banc, y gyfradd llog Unrhyw dim ond lle y bydd amodau da yn dod i ben i fyny yn uwch.
os, os yw'r sefyllfa lle benthyg mewn sefydliadau ariannol eraill, mewn cyflwr lle mae'r cyfuno dyled hefyd gyda'r bwriad o wneud yn si?r eich bod yn gwneud dewis sy'n fuddiol am ei gilydd. Pan fydd y caching
, yn y modd hwn, "neu benthyg hawdd ei" dim ond nid "neu ad-daliad hawdd, cyfraddau llog dueddol neu isel" yw ein bod yn meddwl sy'n bwysig.
Neu gyrchfan benthyca yw faint mae o
achos person sydd yn lluosrif o fenthyca, yn tueddu i 'n sylweddol gyfradd llog yn uwch.
Felly, mae dull yr ydych am ei ystyried yn lleihau y gyrchfan benthyca.
chi cyfuno dyled yw syrthio i'r categori hwn, ond Unwaith y bydd gennych un o'r llog y banc cyfradd isel sefydliadau ariannol i fenthyg, yn arwain at leihau'r ad-dalu yn y pen draw. Ers y gwaith o reoli risg yn dod yn hawdd i fod o ochr banc
, bydd yn debygol o gael ei benthyg ar gyfradd llog isel.

 

Crynodeb

tro cyntaf i chi fenthyca arian yn y banc, mae'r gyfradd llog yn ymwneud ? 5% ar gyfer cyferbyniad cyllid defnyddwyr, bydd tua 4 y cant yn y pris y farchnad.
Felly, hefyd, er mwyn baich debyd yn isel i'r waled, Mae'n hanfodol i feddwl am y defnydd o'r banc yn y lle cyntaf. Wedi dweud hynny

 

, os ni waeth pa mor gadarn yw eu gwybodaeth credyd eu hunain hefyd yn y banc, y gyfradd llog Unrhyw dim ond lle y bydd amodau da yn dod i ben i fyny yn uwch.
os, os yw'r sefyllfa lle benthyg mewn sefydliadau ariannol eraill, mewn cyflwr lle mae'r cyfuno dyled hefyd gyda'r bwriad o wneud yn si?r eich bod yn gwneud dewis sy'n fuddiol am ei gilydd. Pan fydd y caching
, yn y modd hwn, "neu benthyg hawdd ei" dim ond nid "neu ad-daliad hawdd, cyfraddau llog dueddol neu isel" yw ein bod yn meddwl sy'n bwysig.
Y tro cyntaf y byddwch yn benthyca arian mewn
Bank, yn achos cyllid defnyddwyr at y gyfradd llog o tua 5%, tua 4%, fydd y pris y farchnad.
Felly, hefyd, er mwyn baich debyd yn isel i'r waled, Mae'n hanfodol i feddwl am y defnydd o'r banc yn y lle cyntaf. Wedi dweud hynny

 

, os ni waeth pa mor gadarn yw eu gwybodaeth credyd eu hunain hefyd yn y banc, y gyfradd llog Unrhyw dim ond lle y bydd amodau da yn dod i ben i fyny yn uwch.
os, os yw'r sefyllfa lle benthyg mewn sefydliadau ariannol eraill, mewn cyflwr lle mae'r cyfuno dyled hefyd gyda'r bwriad o wneud yn si?r eich bod yn gwneud dewis sy'n fuddiol am ei gilydd. Pan fydd y caching
, yn y modd hwn, "neu benthyg hawdd ei" dim ond nid "neu ad-daliad hawdd, cyfraddau llog dueddol neu isel" yw ein bod yn meddwl sy'n bwysig.
Y tro cyntaf y byddwch yn benthyca arian mewn
Bank, yn achos cyllid defnyddwyr at y gyfradd llog o tua 5%, tua 4%, fydd y pris y farchnad.
Felly, hefyd, er mwyn baich debyd yn isel i'r waled, Mae'n hanfodol i feddwl am y defnydd o'r banc yn y lle cyntaf. Wedi dweud hynny

 

, os ni waeth pa mor gadarn yw eu gwybodaeth credyd eu hunain hefyd yn y banc, y gyfradd llog Unrhyw dim ond lle y bydd amodau da yn dod i ben i fyny yn uwch.
os, os yw'r sefyllfa lle benthyg mewn sefydliadau ariannol eraill, mewn cyflwr lle mae'r cyfuno dyled hefyd gyda'r bwriad o wneud yn si?r eich bod yn gwneud dewis sy'n fuddiol am ei gilydd. Pan fydd y caching
, yn y modd hwn, "neu benthyg hawdd ei" dim ond nid "neu ad-daliad hawdd, cyfraddau llog dueddol neu isel" yw ein bod yn meddwl sy'n bwysig.