L'emissi? de m?tode d'ingr?s verification'll mantenir saber abans de demanar prestat els diners

Quan prestat els diners en finan?ament al consum, ?s possible aplicar si hi ha un certificat d'identificaci? i el segell. Tamb?

 

, per?, tindr? tamb? tenen ni idea de com o referir-se als documents, va dir que la presentaci? de la prova d'ingressos.
Aquests s?n prova d'ingressos de manera que el punt de.

 

relaciona / emmagatzematge en mem?ria cau a les necessitats en el moment de demanar diners prestats

 

prova d'ingr?s efectiva com la cal?ligrafia?

certificaci? d'ingressos a partir de la lectura i de car?cter, es refereix als "documents per provar si aquestes seus ingressos (ingressos) de com les coses". En les institucions financeres
, per? ?s tal que una trucada, per referir-se a coses com ?s, b?sicament, tothom ha, ?s gaireb? que no hi ha necessitat de ser especial una altra vegada aconseguir.

 

? salari com de l'especificaci?
empleat d'oficina, si vost? est? rebent un sou estan empleats en algun lloc, certificaci? d'ingressos ser? n?mines. especificaci?
salari, la llei ha estat determinada per la llei per a dur a terme les obligacions de la q?esti? en el moment de la n?mina en el, que hauria d'haver rebut juntament amb el salari mensual. Nom?s potser

 

, rebuts de pagament podrien ser algunes de les persones que no tenen la finalitat de tirar a les escombraries Un cop hagi verificat.
No obstant aix?, en un flux d'efectiu sobtada, ?s possible que es requereix una gran quantitat de diners. En sol?licitar
endeutament, en problemes i sense que ens ocupa, li recorda a la casa tres mesos, com a m?nim, per tal d'evitar els problemes que.
El
? retenci?
retenci? de lliscament, ?s el que s'anoten juntament amb el fet que vost? t? un salari molt m?s llarg dels anys, a m?s de la companyia era en nom del contribuent d'entre ells com a impost sobre la renda, la quantitat pagada va ser per fer el.
principalment al final de l'any, es va a utilitzar per tal de comprovar si aquests ingressos i els impostos es calculen correctament. Si voleu assegurar-se que l'ingr?s anual de
pr?pia, o la quantitat del bo que una gran part en total, ?s un material ?til perqu? tamb? per examinar les coses com, recomanem que mantingui tots els anys.

 

aquest tros de paper com l'especificaci? de salari, s'aconsegueix el que sortia de treballar en aquesta empresa.
si, o es va perdre, si t? o no que ens ocupa, s'ha convertit en una tamb? una caracter?stica de la retenci? ser? capa? de demanar una reedici? en qualsevol moment. Per al deute
, vull. A causa
?s, la ment s'enfonsa, per? les hipoteques i d'auto Que es necessita per estimar el pr?stec de cotxe, que es mantindr? vost? i la companyia tamb? va emetre procediments, sempre que aix?.
No obstant aix?, la reedici? prendr? una certa quantitat de dies.
En particular, en el cas de grans empreses, com els procediments de la seu que es requereix, ja que pren temps i esfor?, si us plau vagi amb compte.

 

declaraci? d'impostos

informe de decisi?

es divideix en tres patrons que la declaraci? Una declaraci? ? B ? Protecci? tercera taula.
rendiments del treball i temporal, les persones que van obtenir el dividend declaraci? sobre la renda A, la persona que obt? els ingressos del negoci i l'ingr?s de b?ns arrels, a m?s que s'utilitzi la declaraci? B. Si el
separar els impostos mitjan?ant la transfer?ncia de la propietat de la terra i de la qual passa, ?s un formulari per omplir encara m?s mitjan?ant l'?s de la tercera taula de declaraci?. declaraci? d'impostos

 

No es pret?n que els emissors i els pa?sos a la feina est?, es va vestir obtinguts pels procediments i declaracions.
documents d'omplir ?s que em donen a l'oficina d'impostos, ?s una forma de lliurar a la mateixa ubicaci? o en el moment de la presentaci?.
Si est? ocupat en el treball, tamb? es pot imprimir des de la p?gina web del Servei d'Impostos Interns.
A m?s, ?s possible aconseguir fins i tot a l'oficina municipal i la declaraci? d'impostos ?nica de la consulta ?s pel temps. Si

 

ocupador individual fa una declaraci? d'impostos, dividit en dos patrons de retorns blanc-blaus. Encara que hi ha una difer?ncia en les deduccions
, per venir en gran mesura canviat l'hora de crear un document, que seria una bona elecci?, mentre que pensar b? la superf?cie beneficis i riscos.

 

Resum

especificaci? salarial per rebre a la vegada quan es rep un salari, ?s un dels documents m?s f?cil d'usar com a prova d'ingr?s al demanar diners prestats.
A m?s, tot i que el full de retenci? tamb? s'emetr? en l'especificaci? salari mateixa manera companyia, anar amb compte perqu? el per?ode i els procediments reben ?s diferent. Com ara aquells que estan rebent
les empreses individuals i renda temporal, es recomana la declaraci? d'impostos.