col?lecci? de por ve i no torna a diners prestats?

En el cinema i el teatre de l'financers per al subjecte, escena es veu sovint la realitzaci? d'una col?lecci? de la por contra el deutor.
fins ara per a aquells que mai han demanat diners prestats a les institucions financeres, que podria ser molt impressionant part.
perqu? aquest tipus de col?lecci? ?s, s'han realitzat en el m?n real? Es van resumir la hist?ria detallada.

 

i, b?sicament, no hi ha collita, com ara el drama

diuen

prestador, amenacen des de primera hora del mat? colpejant violentament la porta, podria ser una gran quantitat de gent que ?s tenir una imatge, com per exemple.
No obstant aix?, no m'importa en realitat s?n en primer lloc ?s que els prestadors de diners per dur a terme una col?lecci? d'aquest tipus ?s. Si
perqu?, per menyscaba la imatge corporativa si res.
l'anomenada col?lecci? por ?s, pensar que les realitzades pel finan?ament de la foscor com a la gesti? de g?ngsters serien comuns. En

 

, i prestadors diuen si s'ha de fer quin tipus de col?lecci?, si es retarda el deutor del pagament, des de l'entitat financera posar? en contacte amb vost? en la forma, per exemple, Letter tel?fon i correu electr?nic, segellada.
pirates inform?tics sense contacte directe.

 

No obstant aix?, si vost? no pren la persona i el nomenament, tampoc ?s inusual que, com la fam?lia i el lloc de treball v?nen trucada telef?nica.
Per tant, a fi de no molestar a un tercer, amb certesa data de venciment Intenta prendre la confirmaci?.

 

la

col?lecci? hi ha directrius que van decidir el pa?s


De fet, se sap que la companyia financera en si d'alguna col?lecci? de casos, com el drama ?s probable que es converteixi violacions llei? S'aplica a l'experi?ncia en la t?cnica per dur a terme el pr?stecs i empr?stits de diners
, article de la Llei de Negocis pr?stecs de diners, s'ha establert que es coneix com "la regulaci? dels actes de recol?lecci?", en violaci? a aix? ser? objecte de penalitzaci?.
per exemple, sempre que no hi ha cap ra? leg?tima, hi ha regles que han de realitzar la col?lecci? al deutor una altra de les 8:00 pm 9 am a.
En altres paraules, com seguir ignorant el contacte a prestadors, sempre que el mateix deutor no d?na una ra?, els prestadors ?s que no es permet a la col?lecci? durant el dia, comen?ant el seu treball.

 

A m?s, no ?s el prop?sit d'aquesta llei per protegir la privacitat del deutor, cartell i dels signes, ?s clar, i anar a la col?lecci? del deute en veu alta, acte o Isuwa '?s una violaci?. Aix? que el fet que el deute al voltant
no ?s a la llum, els prestadors tamb? hauran de prestar atenci?.

 

dir era de la llei d'aquesta manera, en el principi amb les institucions governamentals Ag?ncia de Serveis Financers ha establert pautes per a la recol?lecci?.
Aix?, l'acte estava sortint ara, Shirezu pot ser que aconsegueixi una demanda per revertir, prestadors ?s a dir no utilitzar excessiva recol?lecci?.

 

per a l'ag?ncia de cobraments

En funci? de les institucions financeres

, en lloc d'una col?lecci? d'en-casa, hi ha tamb? un lloc on una sol?licitud a l'ag?ncia de cobraments. Per exemple, quan
amortitzaci? s'havia enganxat directament per escrit o per tel?fon, a m?s de posar-se en contacte arriba, etc., es caracteritza per dur a terme la recollida en una mica de to dur que les institucions financeres com un especialista en la recuperaci?.

 

voldria assenyalar aqu?, el frau per.
companyia de frau es fan passar pel cobrament de deutes experts en la mat?ria, recentment, tamb? rampant. A m?s dels pr?stecs
Tamb?, en la forma de contacte, com per apuntar als que havien pagat un contingut mensual fixa i m?bil, i el frau a un nombre indeterminat de persones.
com ara "contracte no ha acabat encara", "obligaci? de pagament s'ha produ?t", perqu? les paraules s'expressen amb habilitat per escrit, no ?s menys cert que hauria pagat res hi ha la gent que no Coneixeu enganyats. Mentre que
no est? familiaritzat, que diu ignorar ?s que ?s el millor.

 

Resum

si es retarda el pagament, tot i que la recopilaci? de por no ?s d'una instituci? financera, vost? diu que en molts casos objecte de recollida per part del professional, com el cobrament del deute experts en la mat?ria.
quan hi ha un contacte per escrit o per tel?fon, etc. ?s caure r?pidament, tractar d'aconseguir una r?pida resoluci?.

 

quan es realitza el pr?stec, ?s important fer un pla de pagament clar al mateix temps. Quan
es convertiria en particular el reemborsament de llarg termini, per esdevenir una manera de pagar una gran quantitat d'aquesta quantitat inter?s, tracti de determinar la data de venciment final en anticipaci? a si mateix.

 

pr?stec / targeta Recomanat relacionats
a demanar diners prestats en el mateix dia
Si es retarda el pagament, tot i que la recopilaci? de por no ?s d'una instituci? financera, es diu que en molts casos objecte de recollida per part del professional, com el cobrament del deute experts en la mat?ria.
quan hi ha un contacte per escrit o per tel?fon, etc. ?s caure r?pidament, tractar d'aconseguir una r?pida resoluci?.

 

quan es realitza el pr?stec, ?s important fer un pla de pagament clar al mateix temps. Quan
es convertiria en particular el reemborsament de llarg termini, per esdevenir una manera de pagar una gran quantitat d'aquesta quantitat inter?s, tracti de determinar la data de venciment final en anticipaci? a si mateix.

 

pr?stec / targeta Recomanat relacionats
a demanar diners prestats en el mateix dia
Si es retarda el pagament, tot i que la recopilaci? de por no ?s d'una instituci? financera, es diu que en molts casos objecte de recollida per part del professional, com el cobrament del deute experts en la mat?ria.
quan hi ha un contacte per escrit o per tel?fon, etc. ?s caure r?pidament, tractar d'aconseguir una r?pida resoluci?.

 

quan es realitza el pr?stec, ?s important fer un pla de pagament clar al mateix temps. Quan
es convertiria en particular el reemborsament de llarg termini, per esdevenir una manera de pagar una gran quantitat d'aquesta quantitat inter?s, tracti de determinar la data de venciment final en anticipaci? a si mateix.

 

pr?stec / targeta Recomanat relacionats
a demanar diners prestats en el mateix dia