No obstant aix?, ?s un sistema que la quantitat total de les regulacions que tamb? va ser presentada en diaris i not?cies de fa un temps, fins al moment per a les persones que no tenen la vora del deu...