Хоць неадкладнага разгляду ? запазычанн? асабл?васц? спажывецкага крэдытавання, а не тольк? тады, кал? здаецца ? арэнду, ц? ж прывыкл? думаць, што, кал? вы вернецеся? Пры вяртанн?пав?нен плац?ць працэ...

З'я?ляецца асно?ная ф?ксаваная ста?ка адваротнага часта бачыла ? так?х як крэдытах карты, але кал? вы на самой справе выкарысто?ваецца, таксама будзе шмат людзей не ведаюць, як пагас?ць.На гэты раз, р...

Пры ?жыванн? для кэшавання, спажы?цы аб экзамене з'я?ляецца непакоячай.з'я?ляецца чымсьц? ня здаць экзамен, нягледзячы на ??с?туацыю ? бядзе без дастатковай колькасц? грошай, грашовыя сродк? не могуць...